Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 39 jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ
 • Số lượng tuyển: 10
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: PTI - Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp tổ chức sự kiện
 • Số lượng tuyển: 2
 • Expired Date: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Đầu Tư Xây Dựng - IPA, Kiến Trúc, Đầu tư xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Lập trình viên .NET, NodeJS Developer, .NET Programmer, .NET Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm Tester, IT, Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm Tester
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cố Vấn Truyền Thông Đối Ngoại, VNDirect, Xử lý Khủng hoảng Truyền thông, Branding
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trưởng Nhóm/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới, Tư vấn đánh giá, Phát triển mạng lưới
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Dịch Vụ Nhân Sự C&B, Dịch vụ nhân sự, C&B, Nhân sự, Quản trị nhân lực
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ - Tập Đoàn IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ - Tập Đoàn IPA, Kiểm toán, Audit, Big4
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Quang Ninh
 • Required Skills: TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG, KINH DOANH, CHỨNG KHOÁN, DỊCH VU KHÁCH HÀNG
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Kênh Số Mảng Sản Phẩm Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Quản lý Thanh khoản ALM - Khối Capital Market
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Vận Hành Ứng Dụng Chứng Khoán, Vận hành hệ thống công nghệ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Dữ Liệu, phân tích dữ liệu, data model business model, backtest, power bi, Datawarehouse
 • Số lượng tuyển: 1
 • Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.