Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phân tích và xử lý các dữ liệu cho việc xây dựng mô hình/giải pháp AI

- Được tham gia vào quá trình phát triển và triển khai các mô hình/giải pháp AI để giải quyết các bài toán thực tế theo phân công

- Được tham gia tích hợp các mô hình/giải pháp AI đã nghiên cứu vào hệ thống sản phẩm của tập đoàn

Job Requirement

 - Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan đến AI.

- Có khả năng lập trình python

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, logic code tốt

- Có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển các mô hình AI, ML, DL Computer Vision, NLP… là 1 lợi thế.

- Hiểu biết các framework: TensorFlow, Pytorch… là 1 lợi thế

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Có khả năng giao tiếp và trình bày vấn đề

- Tiếng Anh đọc hiểu tốt để nghiên cứu được tài liệu chuyên ngành

Job tags: AI Engineer Intern

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: QA Tester, Tester, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 07/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Investment Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Phân tích, Kiểm toán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Phân Tích - Khối Ngân hàng Đầu tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Hệ Thống Application Operation
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Fullstack Developer Java/ Angular/ ReactJS
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Data Engineer, Data warehouse, Data Engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Giám Sát An Toàn Thông Tin, Securities Office
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/10/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chuyên Viên Phân Tích Phát Triển Kinh Doanh Business Intelligent
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 26/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Database Developer, Phân tích dữ liệu
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.