Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chịu trách nhiệm xây dựng, quản trị chiến lược marketing cho từng trục sản phẩm, và đảm bảo các chiến dịch marketing được đồng nhất, phù hợp với định vị thương hiệu của toàn bộ công ty.

1. Nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc về thị trường:

- Hiểu biết sâu sắc và toàn diện về thị trường (xu hướng thị trường, đặc điểm ngành, kênh phân phối, bối cảnh cạnh tranh, danh mục sản phẩm) và khách hàng mục tiêu thông qua cả nghiên cứu và phân tích định tính & định lượng; 

- Phân tích nhu cầu, insight khách hàng để xây dựng định hướng nhãn sản phẩm góp phần giải quyết các vấn đề của khách hàng. 

 2. Quản trị thương hiệu, quản lý nhãn sản phẩm:

- Chịu trách nhiệm phát triển các chiến lược thương hiệu phù hợp với mục tiêu kinh doanh cho trục sản phẩm nói riêng và thương hiệu VNDIRECT nói chung; 

- Làm việc với các bên liên quan trong và ngoài tổ chức để tìm hiểu, đánh giá và xác định hướng đi chung cho hoạt động quản trị thương hiệu cho trục sản phẩm gắn liền với thông điệp về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty; đồng thời đạt được những mục tiêu tăng tưởng kinh doanh, thị phần của trục sản phẩm đó; 

- Thực hiện và phân tích, đo lường nhận diện Thương hiệu cho trục sản phẩm (brand awareness, brand loyalty) và sức khỏe thương hiệu (brand health) định kỳ. 

 3. Quản trị, triển khai các chiến lược marketing thương hiệu sản phẩm:

- Triển khai các chiến lược marketing hàng tháng, quý, năm, phối hợp việc thực hiện với các phòng ban đảm bảo việc thực thi hiệu quả và đúng thời hạn; 

- Quản lý ngân sách của trục sản phẩm, lên kế hoạch ngân sách và theo dõi việc thực hiện; 

- Xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing; 

- Quản trị đội ngũ nhân sự, điều phối sự phối hợp giữa các phòng ban, giữa các tổ chức bên ngoài để đảm bảo hoạt động marketing được thông suốt, hiệu quả; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông báo chí,  Quản trị kinh doanh, Tài chính, Đầu tư, Chứng khoán 

'- Từ 05-07 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng Marketing ưu tiên tại các tổ chức Tài chính, ngân hàng, chứng khoán;

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, tài chính; 

- Khả năng xây dựng và dẫn dắt đội nhóm hiệu quả 

- Tiếng Anh: giao tiếp tốt  

QUYỀN LỢI 

- Cơ hội làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều trải nghiệm thách thức.  

- Văn hóa làm việc cho phép mỗi nhân sự được tự làm chủ trong công việc và luôn có sự hỗ trợ hợp tác của một đội ngũ chuyên gia làm nghề giỏi và đồng nghiệp thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ.  

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.