Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được

- Tham gia vào các dự án như hệ thống giao dịch chứng khoán, thanh toán, quản lý khách hàng, báo cáo tài sản, phân tích dữ liệu…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phân tích và làm rõ yêu cầu của bộ phận kinh doanh

- Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được

- Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của cá nhân

- Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án để làm rõ yêu cầu của bộ phận kinh doanh cần đáp ứng

2. Viết tài liệu phân tích nghiệp vụ và nghiệm thu sản phẩm

- Viết tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng; thiết kế giao diện mẫu

- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống

- Nghiệm thu sản phẩm phần mềm

- Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa các Module

3. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sản phẩm và xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế, Tài chính, Chứng khoán…

2. Kinh nghiệm

Junior: Có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc về BA, Tester

Senior: Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên về BA

- Có kinh nghiệm làm việc với Database, biết SQL là lợi thế

3. Năng lực

- Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về lĩnh vực Tài chính, Chứng Khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm

- Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về các phương pháp kiểm thử phần mềm

- Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm Agile/ Scurm

- Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.