Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ 

Vị trí Chịu trách nhiệm xây dựng năng lực phát triển sản phẩm KHCN phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược của VNDIRECT.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 - Chịu trách nhiệm nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm tài chính, đầu tư cho KHCN (nằm trong hệ sinh thái các sản phẩm của VNDIRECT: ưu tiên đối với các sản phẩm cash, bond) theo các chương trình sản phẩm (Product Program) bao gồm các hoạt động: Nghiên cứu đối thủ, thị trường, xu hướng công nghệ để phát triển các sản phẩm chiến lược phù hợp với các tập KH mục tiêu; 
- Phối hợp với các bên tham gia để hoàn thiện tài liệu Chương trình sản phẩm; 
- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình vận hành, xây dựng hồ sơ hợp đồng, mẫu biểu theo chương trình sản phẩm. 
- Xây dựng, kiểm thử và nghiệm thu yêu cầu đầu bài công nghệ về hệ thống, và các nhiệm vụ số hóa sản phẩm để gia tăng trải nghiệm số của KHCN, số hóa quy trình để tối ưu nguồn lực và giảm thiểu rủi ro vận hành.
- Phụ trách triển khai xây dựng và quản lý dữ liệu của sản phẩm.
- Tham gia vào quá trình  chuẩn hóa tài liệu bán hàng, sale kit, product zendesk (KMS, FAQ)

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có từ 3-5 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan tại bộ phận phát triển sản phẩm tài chính cho KHCN của ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín
- Ưu Tiên Am hiểu về kiến thức sản phẩm Cash & Bond, 
- Có Khả năng nắm vững kiến thức về sản phẩm, gói giải pháp của công ty cũng như của đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng.
- Hiểu biết về thị trường tài chính và vận hành của thị trường.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: VNDirect, VNDirect's Future Leaders, Management Associate
 • Số lượng tuyển: 20
 • Date posted: 28/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Giao Dịch Định Lượng Quantitative Trader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Miền Bắc, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Hà Nội
 • Số lượng tuyển: 15
 • Date posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Trưởng Phòng Vận Hành Giao Dịch Treasury, Trưởng Phòng Giao Dịch Vận Hành Treasury
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: DCM Product Manager, Trưởng Phòng Tư Vấn Vốn Nợ DCM Product Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.