Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Xây dựng, triển khai các chương trình và hoạt động đào tạo và phát triển con người cho tổ chức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm hiểu nhu cầu học tập của nhân viên tại các khối phòng ban để lên kế hoạch đào tạo phù hợp

- Xây dựng khung đào tạo, chủ trì thực hiện huấn luyện/đào tạo theo line đào tạo được phân công

- Tham gia phối hợp các khối/phòng ban liên quan thiết kế/ phát triển chương trình đào tạo bao gồm tài liệu đào tạo trên lớp/ tài liệu đào tạo trực tuyến/ hoạt động ứng dụng kiến thức vào công việc và các hoạt động đánh giá hiệu quả đào tạo theo line đào tạo được đảm nhiệm

- Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo theo tháng, quý hoặc theo chiến lược của phân công đào tạo chuyên trách theo từng thời kỳ.

- Phối hợp với các team chuyên trách trong trục L&D để phát triển và thúc đẩy các hoạt động đào tạo nội bộ như phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, chương trình chia sẻ nội bộ…

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, truyền thông hoặc lĩnh vực tương tự

2. Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm từ 3 – 5 năm ở vị trí quản lý đào tạo hoặc các vị trí tương đương

3. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan:

- Có kiến thức toàn diện, bài bản về hoạt động đào tạo

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án đào tạo quy mô công ty 500 - 1000 nhân sự

4. Năng lực vị trí:

- Năng lực nghiên cứu và xây dựng hệ thống

- Năng lực huấn luyện và đào tạo đội ngũ

- Năng lực R&D, truyền thông, giảng dạy

- Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống

- Khả năng sáng tạo và phân tích tốt

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại 

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 10/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.