Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ triển khai Đơn vị được giao phụ trách trong việc lập kế hoạch, phát triển và thực hiện một cách hiệu quả chiến lược sử dụng nguồn nhân lực, gắn kết nhân viên để đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đồng hành cùng đơn vị để xây dựng kế hoạch nguồn lực và giám sát, vận hành, triển khai các hoạt động quản lý nguồn lực định kỳ hàng năm.

- Tư vấn cho các đơn vị trong việc sắp xếp lại nguồn nhân lực một cách hiệu quả, hoạch định nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và quản lý chi phí thông qua tuyển dụng, luân chuyển/bổ nhiệm nội bộ.

- Đồng hành cùng các đơn vị trong việc tư vấn, xây dựng và triển khai các chương trình phát triển lộ trình nghề nghiệp cho từng vị trí công việc.

- Đồng hành và tư vấn, hỗ trợ cấp quản lý, kết nối với các bộ phận chuyên môn trong khối HR để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự nội bộ.

- Giám sát các vấn đề về HR BAU, bao gồm thuyên chuyển / thăng chức /gia hạn hợp đồng lao động, v.v. để đảm bảo tuân thủ luật pháp / chính sách của công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với cấp quản lý và nhân viên để tăng cường hiệu quả của môi trường làm việc, xây dựng tinh thần và tăng năng suất cũng như khả năng giữ chân nhân viên.

- Xây dựng và triển khai các công cụ và phương pháp để đồng hành cùng CBNV trong quá trình làm việc tại công ty (lắng nghe phản hồi, khảo sát 360, phỏng vấn định kỳ)

- Chủ động làm việc với ban lãnh đạo để triển khai định kỳ các hoạt động đánh giá về nhân sự định kỳ hoặc khi có phát sinh theo nhu cầu của đơn vị.

- Cung cấp các báo cáo nhân sự theo chu kỳ hoặc theo yêu cầu, phân tích các chỉ số, đưa ra nhận định và dự báo về dữ liệu với các giải pháp phù hợp

- Đầu mối hỗ trợ training nghiệp vụ cho HRP ở level junior hoặc chưa có kinh nghiệm thực chiến.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành tương đương.

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực nhân sự, 2 năm tại vị trí HRPB.

3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng:

3.1. Yêu cầu về năng lực:

- Tư duy chiến lược;

- Đàm phán và thương thuyết;;

- Báo cáo và phân tích;

- Sáng tạo và đổi mới;

- Lập kế hoạch và triển khai thực thi kế hoạch;

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ;

- Xây dựng mạng lưới và mối quan hệ.

3.2Yêu cầu về kỹ năng:

- Có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường, tổ chức, khách hàng, quy trình, hệ thống đồng thời duy trì, phát triển các mối quan hệ phục vụ công việc chuyên môn;

- Tổ chức công việc và quản lý thời gian;

- Phân tích và giải quyết vấn đề;

- Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự;

- Quản lý sự thay đổi;

- Quản lý trải nghiệm nhân viên;

- Kỹ năng trình bày và giao tiếp.

4. Năng lực cốt lõi:

- Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của VINDIRECT (IPAM & 4C).

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Quản lý Hợp Đồng, Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng, Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng Employer Branding
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Gia Chính Sách Đãi Ngộ Và Quản Trị Hiệu Quả Công Việc, Nhân sự, HR, HRM, Chuyên Gia Chính Sách Đãi Ngộ Và Quản Trị Hiệu Quả Công Việc, CVCC/Chuyên Gia Chính Sách Nhân Sự Và Quản Trị Hiệu Quả
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.