Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Phân tích dữ liệu và trình bày các giải pháp dữ liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra các đề xuất, cảnh báo nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của công ty

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Báo cáo cho: Trưởng phòng Phân tích thông tin quản trị & Quản lý dự án

1. Phân tích kinh doanh:

- Xử lý và phân tích số liệu kinh doanh toàn công ty (bao gồm nhưng không giới hạn về khách hàng, sản phẩm, lực lượng bán,…) dựa trên số liệu từ hệ thống dữ liệu

- Trình bày, tổng hợp và đưa ra nhận định dựa trên dữ liệu nhằm nhận diện sớm vấn đề bất thường trong kinh doanh và từ đó đưa ra ý tưởng, đề xuất nhằm cải tiến quy trình kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực và tối đa hóa giá trị mang lại cho khách hàng.

- Tham gia xây dựng và điều chỉnh cơ chế kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh cho các lực lượng chăm sóc khách hàng. Chủ động đo lường, kiểm thử và chia sẻ với các bộ phận có liên quan về các khía cạnh của hoạt động kinh doanh: năng suất, hành vi, hiệu quả, xu hướng… (ví dụ năng suất bán hàng, hiệu quả chăm sóc khách hàng, hiệu quả thu hút khác hàng mới, hành vi lực lượng bán đối với sản phẩm cụ thể…)

- Tham gia xây dựng các chương trình khách hàng, chương trình cho lực lượng chăm sóc khách hàng… toàn hệ thống dựa trên phân tích và nhận định dữ liệu

2. Báo cáo:

- Lập các báo cáo kinh doanh tự động (bao gồm nhưng không giới hạn về khách hàng, sản phẩm, lực lượng,…) phục vụ cho đa dạng các đối tượng: ban điều hành, đội ngũ quản lý kinh doanh, các đội ngũ chăm sóc khách hàng trực tiếp…

- Trình bày, tổng hợp và gửi báo cáo hiệu quả kinh doanh định kỳ ngày, tuần, tháng

- Thực hiện tính toán dữ liệu phục vụ cho các kỳ đánh giá định kỳ của đội ngũ kinh doanh

3. Số hóa hoạt động kinh doanh:

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đưa ra định hướng phát triển dữ liệu, tối ưu hiệu suất kinh doanh và đóng góp vào quá trình đưa ra quyết định

- Tham gia vào các dự án số hóa hoạt động kinh doanh theo phân công từ cấp trên

- Các nhiệm vụ khác theo phân công từng thời kỳ

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

 Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam hoặc tốt nghiệp nước ngoài, các ngành toán kinh tế,…

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

- Kiến thức về hoạt động kinh doanh ở tổ chức tài chính (sản phẩm, kênh phân phối, kênh thu hút khách hàng)

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu kinh doanh trong ngành tài chính. Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án số hóa phục vụ kinh doanh

3. Kỹ năng

- Tiếng Anh thành thạo

- Thông thạo excel, ưu tiên ứng viên thành thạo sử dụng các công cụ như SQL, Tableau, PowerBI, Python,…

- Kỹ năng dữ liệu (phân tích, xây dựng mô hình,…)

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm chủ bản thân và tự chủ trong công việc

- Đạo đức và chính trực do có cơ hội tiếp xúc nhiều thông tin mật

4. Năng lực

- Năng lực quan sát - Tôn trọng sự thật

- Năng lực học tập - Đam mê học hỏi

- Năng lực hành động - Dấn thân hành động

- Năng lực tập trung - Toàn tâm phụng sự

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu, xem xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Được tư vấn và chia sẻ về lộ trình phát triển năng lực và công việc tại công ty

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 21/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.