Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

VNDIRECT đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Chuyên Gia Quản Lý Quy Trình Vận Hành có nghiệp vụ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý quy trình vận hành, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tuân thủ theo quy định của công ty.

VAI TRÒ CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH

- Chịu trách nhiệm xác định, phân tích, đánh giá và cải tiến các quy trình liên quan đến hoạt động vận hành của công ty;

- Đảm bảo quy trình vận hành sản phẩm dịch vụ của công ty tuân thủ quy định của pháp luật  đồng thời đáp ứng mức độ tăng trưởng dịch vụ của công ty (thời gian, số lượng, chất lượng,…);

- Thực hiện phân tích quy trình vận hành để đề xuất giải pháp tái cấu trúc quy trình vận hành đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty;

- Phối hợp với các phòng/ ban phát triển sản phẩm để xây mới các quy trình và hệ thống SLA theo sản phẩm và dịch vụ của công ty. Định kỳ đánh giá hiệu quả các quy trình vận hành từ đó đề xuất giải pháp tối ưu hóa.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương.

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực quản lý chất lượng/ quản lý quy trình vận hành.

- Am hiểu về sản phẩm tài chính như Payment, Lending và Bond, các quy định/ quy trình hoạt động tại tổ chức tài chính/công ty chứng khoán là một lợi thế.

3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng:

- Có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường, tổ chức, khách hàng, quy trình, hệ thống đồng thời duy trì, phát triển các mối quan hệ phục vụ công việc chuyên môn.

- Tổ chức công việc và quản lý thời gian.

- Phân tích và giải quyết vấn đề.

- Tư duy thiết kế.

- Tư duy nghiên cứu, phát triển giải pháp và triển khai các sản phẩm số hóa trên các nền tảng công nghệ.

- Kỹ năng trình bày và giao tiếp.

- Có năng lực về xây dựng, cải tiến quy trình vận hành và hệ thống đảm bảo tuân thủ nguyên tắc vận hành.

- Quản lý sự thay đổi.

- Báo cáo và phân tích.

- Sáng tạo và đổi mới.

- Huấn luyện và đào tạo đội ngũ.

- Kỹ năng phối hợp giải quyết công việc.

4. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

(Tìm hiểu thêm tại website VNDIRECT).

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

- Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 13/10/2022
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 13/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 07/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/11/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 17/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.