Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Công tác tạo nguồn
- Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng từ HRBP và đơn vị; phân tích yêu cầu tuyển dụng và xác định nhóm đối tượng ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu;
- Tìm kiếm và nhận diện ứng viên từ các đối thủ cạnh tranh, các định chế tài chính tương đương (ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, ...);
- Chủ động khai thác nguồn ứng viên thông qua các công cụ online (website tuyển dụng, nền tảng công nghệ social network phục vụ công tác tuyển dụng) và offline (networking bên ngoài, giới thiệu nội bộ);
- Tham gia kết nối, làm việc với các đơn vị headhunt để tạo nguồn phù hợp đối với các vị trí quản lý cấp cao, C-level hoặc các vị trí chuyên môn có yêu cầu đặc thù ngành;
- Chủ động tạo kho dữ liệu ứng viên tiềm năng để backup cho nguồn lực nội bộ hiện tại và mục tiêu kinh doanh/phát triển của tổ chức trong từng thời kỳ.
2. Công tác kết nối ứng viên
- Trực tiếp xây dựng và duy trì mối quan hệ với ứng viên tiềm năng;
- Chủ động kết nối với ứng viên tiềm năng để chia sẻ về EVP và nhu cầu tuyển dụng của Công ty.
3. Công tác phát triển thương hiệu tuyển dụng
- Tham gia xây dựng các công cụ tạo nguồn, công cụ tuyển dụng phù hợp cho doanh nghiệp;
- Tham gia vào các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu tuyển dụng.
4. Công tác báo cáo
- Lập báo cáo đánh giá nguồn ứng viên, báo cáo nhu cầu sử dụng nguồn ứng viên theo tháng/quý/năm và báo cáo theo yêu cầu từ cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Có từ 07 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong đó có ít nhất 03 năm làm việc tại vị trí Talent Acquisition tại các Ngân hàng, Tổ chức tài chính, bảo hiểm, tập đoàn có quy mô từ 5000 NS trở lên  hoặc 02 năm kinh nghiệm headhunt mảng tài chính - đầu tư đối với các vị trí manager, senior manager, C-level;
- Tiếng Anh giao tiếp tốt;
- Kỹ năng yêu cầu:
  + Kỹ năng khai thác và xây dựng mối quan hệ
  + Kỹ năng chăm sóc ứng viên
  + Kỹ năng giao tiếp và thương lượng, thuyết phục
  + Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc chuyên môn
  + Kỹ năng phân tích, đánh giá, xây dựng và đề xuất giải pháp
  + Kỹ năng phỏng vấn đánh giá
  + Kỹ năng sáng tạo nội dung tuyển dụng
  + Kỹ năng quản lý số liệu và báo cáo.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: VNDirect, VNDirect's Future Leaders, Management Associate
 • Số lượng tuyển: 20
 • Date posted: 28/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Giao Dịch Định Lượng Quantitative Trader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Miền Bắc, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Hà Nội
 • Số lượng tuyển: 15
 • Date posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế toán nội bộ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Trưởng Phòng Vận Hành Giao Dịch Treasury, Trưởng Phòng Giao Dịch Vận Hành Treasury
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.