Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động đào tạo và phát triển các vị trí theo nhóm ngành nghề của tổ chức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia công tác hoạch định năng lực khung của nhân sự theo khối hoặc vị trí theo nhóm ngành nghề được phân công

- Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng khung năng lực cho các vị trí nhân sự trong khối mình phụ trách

- Đo lường năng lực nhân sự hiện tại trên khung năng lực tiêu chuẩn, đồng thời thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) trong khối để có đề xuất về kế hoạch đào tạo cho các vị trí nhân sự trong khối

- Thiết kế, xây dựng tiêu chí, giám sát và đo lường tiêu chuẩn chuyên môn của các vị trí trong khối được phân công, đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân sự theo tiêu chuẩn

2. Đóng gói trải nghiệm học tập và tổ chức lộ trình phát triển của nhân sự trong trục được phân công

- Nghiên cứu xây dựng lộ trình học tập của nhân sự theo vòng đời của nhân viên

- Phối hợp các bộ phận chuyên môn để thiết kế, đóng gói nội dung giảng dạy onboarding, jobpass, be-in cho nhân sự trong khối được phân công

- Tham gia phối hợp với các khối/phòng ban liên quan thiết kế/ phát triển chương trình đào tạo bao gồm: tài liệu đào tạo trên lớp, tài liệu đào tạo trực tuyến, hoạt động ứng dụng kiến thức vào công việc và các hoạt  động đánh giá hiệu quả đào tạo theo line đào tạo được đảm nhiệm

- Gắn kết đội ngũ, truyền động lực, gợi cảm hứng cho mỗi thành viên của trục được phân công thông qua việc đóng vai trò mentor, coacher, partner cho các thành viên trong khối.

3. Tham gia điều phối lớp, vận hành các hoạt động đào tạo dành riêng cho nhân sự của khối mình phụ trách

- Phối hợp với bộ phận vận hành đào tạo tổ chức và điều phối các chương trình đào tạo của khối mình phụ trách

- Phát triển phong trào, đánh giá chất lượng giảng viên nội bộ của nhân sự trong khối

4. Báo cáo, phân tích chỉ số học tập, đề xuất giải pháp cái tiến chất lượng nhân sự thông qua đào tạo

- Thiết kế, xây dựng các dashboard báo cáo chỉ số học tập của nhân sự trong khối mình phụ trách

- Phân tích dữ liệu học tập, đề xuất cải tiến chương trình đào tạo

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, truyền thông hoặc lĩnh vực tương tự

2. Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm từ 3 – 5 năm ở vai trò thiết kế và phát triển chương trình.

- Có hiểu biết về khung năng lực nhân sự

3. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan:

- Có kiến thức toàn diện, bài bản về hoạt động đào tạo

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án đào tạo quy mô công ty 500 - 1000 nhân sự

4. Năng lực vị trí:

- Năng lực nghiên cứu và xây dựng hệ thống

- Năng lực huấn luyện và đào tạo đội ngũ

- Năng lực R&D, truyền thông, giảng dạy

- Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống

- Khả năng sáng tạo và phân tích tốt

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại 

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.