Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát với các vai trò chính sau:

 • Thực hiện đối soát đối soát các tài khoản Nostro của Công ty và Khách hàng.
 • Thực hiện đối soát tài sản Nợ - Có & đối soát Bảng cân đối Kế toán nhằm kiểm soát các rủi ro cho Công ty.
 • Thực hiện công tác Hậu kiểm chứng từ kế toán.

 

VAI TRÒ CHỨC NĂNG & TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Đối soát các khoản mục trên Bảng cân đối Kế toán

 • Kiểm soát số liệu Bảng cân đối phát sinh bao gồm: Kiểm soát tài khoản sai tính chất, kiểm soát tài khoản phát sinh bất thường.
 • Thực hiện đối soát số liệu hồ sơ các phân hệ nghiệp vụ với số liệu kế toán, tìm nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh của các phân hệ.
 • Kiểm soát hoạt động tài khoản, mã doanh thu - chi phí đảm bảo nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán đúng.

2. Thực hiện đối soát tài sản Nợ - Có

 • Lập sao kê các khoản phải thu – phải trả theo định kỳ.
 • Thực hiện đối soát đảm bảo các khoản phải thu – phải trả hạch toán đúng đối tượng.
 • Đối chiếu số liệu sao kê khớp đúng với số liệu Bảng cân đối kế toán.
 • Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tất toán các khoản phải thu – phải trả khi đến hạn.
 • Đề xuất với Ban lãnh đạo công ty về phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.

3. Đối soát các tài khoản Nostro

 • Đối chiếu các tài khoản Nostro của Công ty, Khách hàng.
 • Tìm nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các khoản tiền chênh lệch giữa số liệu hạch toán và Sổ phụ ngân hàng cho các bộ phận liên quan. - Số liệu tiền gửi Nostro.
 • Lập các báo cáo liên quan đến tiền gửi của Công ty và tiền gửi của Nhà đầu tư.

4. Hậu kiểm chứng từ chi tiêu nội bộ và chứng từ hạch toán kế toán tự doanh của Công ty

 • Hậu kiểm chứng từ hạch toán của các phòng ban đảm bảo Bộ chứng từ hợp lý, hợp lệ, hạch toán đúng tài khoản, đúng đối tượng.
 • Trường hợp bộ chứng từ có sai sót, gửi yêu cầu, đốn đốc và giám sát các bộ phận có liên quan hoàn thiện cho đến khi hoàn thành.
 • Cung cấp chứng từ cho các phòng ban, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có yêu cầu.

5. Tham gia công tác quyết toán tài chính hàng năm:

 • Thực hiện công tác xác nhận số dư các khoản công nợ liên quan đến các TCTD.
 • Thực hiện công tác xác nhận số dư các khoản phải thu – phải trả.
 • Thực hiện công tác kiểm kê tài sản của Công ty.
 • Kiểm soát số liệu kế toán và hướng dẫn các phòng ban hạch toán điều chỉnh sai - sót (nếu có).
 • Tính toán các chỉ tiêu tài chính để cân sổ cuối năm.

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Job Requirement

 

1. Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ kế toán trưởng, ACCA…

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Tối thiểu 3 năm làm ở vị trí kế toán tổng hợp Công ty Chứng khoán/Ngân hàng/Công ty tài chính khác.
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại Big 4.

3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng:

 • Năng lực chung: giao tiếp và truyền đạt, tư duy logic, tự nghiên cứu và học hỏi.
 • Năng lực chuyên môn: khả năng giải quyết vấn đề.
 • Khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.
 • Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Am hiểu quy trình, nghiệp vụ, các sản phẩm của công ty chứng khoán.
 • Tiếng Anh tốt.

4. Năng lực cốt lõi

 • Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

 

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Dịch vụ chứng khoán, Môi giới chứng khoán, Chứng khoán, Tư vấn Giao dịch chứng khoán, Giám đốc Phát triển kinh doanh - Dịch vụ Chứng khoán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Thị Trường Vốn Nợ DCM - Khối Ngân hàng Đầu tư, Capital Market , Investment Banking
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên gia/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư - CM, Porfolio Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Quản Trị Dữ Liệu, Mảng dữ liệu, Data admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Brand care, Brand Marketing, Branding, Senior Brand Specialist, Marketing
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Phân tích, Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tư Vấn Doanh Nghiệp - Khối Ngân Hàng Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Thị trường vón
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - Tập đoàn IPA, Kiểm toán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 02/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.