Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến thuế, đồng thời giúp Công ty giảm thiểu nghĩa vụ thuế.

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC

- Thực hiện kiểm tra chứng từ và xuất hóa đơn đầu ra của Công ty và các công ty thành viên;

- Rà soát, kiểm tra các chứng từ đảm bảo hợp lý/hợp lệ về doanh thu, chi phí theo quy định và đề xuất các giải pháp với Kế toán trưởng;

- Định kỳ kê khai và nộp các loại thuế theo quy định của trụ sở chính, chi nhánh Hồ Chí Minh và các công ty thành viên phát sinh như: GTGT, TNDN, TNCN, NTNN, thuế Môn bài;

- Tư vấn chính sách thuế liên quan đến sản phẩm/hoạt động và giải đáp các vấn đề liên quan thuế từ các đơn vị/phòng ban của Công ty;

- Làm việc và giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng;

- Thu thập/nghiên cứu các văn bản cập nhật mới về các quy định và thông lệ về Kế toán, Thuế và Pháp luật và cập nhật tới các thành viên trong bộ phận;

- Thực hiện các công việc khác trong phạm vị chuyên môn được giao.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế loại Khá trở lên
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA về Kế toán, Kiểm toán, hoặc/và chứng chỉ đại lý thuế

2. Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế từ 5 năm trở lên, ưu tiên làm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

- Kiến thức về luật pháp và thủ tục pháp lý (luật doanh nghiệp và các quy định về thuế hiện hành)

- Phần mềm/Ứng dụng cho nghiệp vụ kế toán thuế

- Kỹ năng tin học văn phòng

- Phân tích và giải quyết vấn đề

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên, Nhân viên, Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - IPA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán, Kế Toán Tổng Hợp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Database Developer, Phân tích dữ liệu
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ - Tập Đoàn IPA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế Toán Quỹ, Fund Admin, Fund Accountant
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Quản Lý Thuế - Tập Đoàn IPA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.