Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC ĐÍCH VỊ TRÍ

Tham gia vào việc xây dựng các quy trình, kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, phát hiện và quản trị rủi ro trong hoạt động của các công ty trong Tập đoàn.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính - Thuế

 • Tổ chức thực hiện việc rà soát sổ sách, chứng từ kế toán - thuế nhằm phát hiện các gian lận hoặc sai sót, cảnh báo kịp thời để đơn vị khắc phục.
 • Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị.
 • Tổ chức thực hiện thẩm tra tài chính chi tiết (DD) phục vụ hoạt động M&A.

2. Tổ chức công tác kiểm toán tuân thủ

 • Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;
 • Kiểm tra giám sát, đánh giá tính đầy đủ, tính thích hợp và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện hệ thống Quy chế, quy trình, về quản lý tài chính, phát hiện các bất hợp lý để sửa đổi bổ sung.

3. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện, nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị.
 • Đánh giá mức độ rủi ro và phối hợp cùng các bộ phận liên quan tiến hành đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

4. Lập kế hoạch

 • Lập các kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ cho các công ty thành viên

Job Requirement

1. Bằng cấp

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán và các ngành liên quan 
 • Có các chứng chỉ Kế toán CPA, ACCA, CIA là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm

 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc kế toán kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các công ty chứng khoán, bảo hiểm, các tập đoàn bất động sản và/hoặc có kinh nghiệm làm Kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán lớn.

3. Kỹ năng

 • Tiếng Anh: Kỹ năng Đọc và viết Tốt
 • Hiểu biết và nắm rõ chế độ kế toán, pháp luật về thuế và các lĩnh vực có liên quan;
 • Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Dịch vụ chứng khoán, Môi giới chứng khoán, Chứng khoán, Tư vấn Giao dịch chứng khoán, Giám đốc Phát triển kinh doanh - Dịch vụ Chứng khoán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Thị Trường Vốn Nợ DCM - Khối Ngân hàng Đầu tư, Capital Market , Investment Banking
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên gia/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư - CM, Porfolio Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Brand care, Brand Marketing, Branding, Senior Brand Specialist, Marketing
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Phân tích, Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tư Vấn Doanh Nghiệp - Khối Ngân Hàng Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Thị trường vón
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - Tập đoàn IPA, Kiểm toán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UX Research, UX Designer, User Experience Researcher, UX researcher, UI/UX, market research
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/09/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Real Estate, Consumer, Investment Analyst, Opening Team Leader/Investment Analysis Manager Real Estate/Construction/Materials - PM, Opening Team Leader/Investment Analysis Manager Real Estate/Construction/Materials - PM
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.