Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

VAI TRÒ

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên đảm trách năng lực quản lý thanh khoản, quản lý danh mục tài sản, khoản vay và giao dịch trên thị trường tiền tệ theo định hướng, chiến lược của công ty

TRÁCH NHIỆM

1. Bám sát kế hoạch huy động vốn và tham gia góp ý trong quá trình đàm phán cấu trúc và điều kiện điều khoản chủ chốt của các giao dịch vay vốn theo phân công

2. Thực hiện các giao dịch theo định hướng, chiến lược của Company book

- Danh mục tài sản phòng vệ thanh khoản bao gồm tiền gửi, CCTG, trái phiếu thanh khoản cao

- Danh mục vay vốn nội tệ/ngoại tệ bao gồm vay theo hạn mức ngắn hạn, term loan, vay thấu chi; cầm cố thế chấp tài sản của công ty/bên thứ ba để vay vốn

3. Thực hiện các giao dịch theo định hướng, chiến lược của Trading book

- Danh mục Carry trade lãi suất: Kinh doanh chênh lệch lãi suất

- Danh mục Bond trading: Trading trái phiếu thanh khoản cao bao gồm TPCP, TPCPBL, TPCQĐP, CCTG, TPDNNY

- Danh mục Trading phái sinh và các sản phẩm cấu trúc dựa trên các công cụ tài chính trên thị trường

4. Thực hiện các giao dịch phòng vệ rủi ro lãi suất, tỷ giá cho Company book và Trading book

5. Thực hiện các giao dịch khác theo yêu cầu nội bộ:

- Đảm bảo khối lượng mua/bán TPCP/TPCPBL/TPCQĐP/CCTG/TPTCTD/TPDNNY theo yêu cầu nội bộ

- Phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ phát hành (Tư vấn, đại lý) trái phiếu, CCTG của các định chế tài chính; môi giới, trung gian mua bán, tạo lập thị trường cho các sản phẩm trái phiếu, CCTG; các sản phẩm cấu trúc liên quan đến trái phiếu, CCTG

6. Theo sát, cập nhật diễn biến thị trường và xây dựng dữ liệu hỗ trợ ra quyết định kinh doanh và phòng vệ rủi ro thanh khoản, lãi suất, tỷ giá cho Khối nguồn vốn

- Theo sát diễn biến lãi suất, tỷ giá trên thị trường

- Xây dựng, cập nhật, xử lí, phân tích dữ liệu thị trường bao gồm: dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu ngành ngân hàng theo yêu cầu

7. Các công việc khác

- Lập các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về các hoạt động kinh doanh của phòng

- Tham gia xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của phòng

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công việc

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc khối

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thị trường Tài chính Ngân hàng, thị trường chứng khoán

- Ưu tiên kinh nghiệm Chuyên viên quan hệ Khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng doanh nghiệp lớn/ Khách hàng Định chế tài chính tại Ngân hàng hoặc Chuyên viên giao dịch tiền tệ của các Công ty chứng khoán

- Kỹ năng phân tích vấn đề (Analytical skills)

- Kỹ năng kết nối, quan hệ mạng lưới trên thị trường tiền tệ

- Hiểu biết về thị trường tiền tệ, thị trường vốn và nhận diện được các cơ hội kinh doanh

- Hiểu biết về rủi ro thị trường, các biện pháp phòng ngừa rủi ro được áp dụng trên thế giới và VNDIRECT

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, CPA, ACCA

- Tiếng Anh thành thạo

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Cộng đồng làm nghề tài chính chuyên nghiệp, cơ hội được làm việc cùng các định chế tài chính toàn cầu

- Được làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc thành công hưởng 100% lương, xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

3. Môi trường làm việc thân thiện, truyền cảm hứng

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/10/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 13/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 07/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.