Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Đảm trách năng lực xây dựng và đề xuất chiến lược kinh doanh rủi ro đối với danh mục chứng khoán cơ sở và phái sinh theo phương pháp phân tích định lượng của bộ phận Equity Book nhằm mang lại lợi nhuận theo định hướng của VNDIRECT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 • Chịu trách nhiệm xây dựng kho dữ liệu và kho chiến lược giao dịch theo phương pháp định lượng (alpha factory) áp dụng trên thị trường cổ phiếu niêm yết và chứng khoán phái sinh, theo định hướng của VNDIRECT từng thời kỳ.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tự động theo yêu cầu của Team Leader và các lãnh đạo cấp cao.
 • Áp dụng machine learning nhằm xây dựng chiến lược giao dịch theo nhiều khung thời gian khác nhau (intraday, daily, weekly...) và theo nhiều trường phái giao dịch khác nhau.
 • Xây dựng hệ thống giao dịch/hệ thống đặt lệnh tự động phù hợp với các quy định của UBCK nhằm tối ưu lợi nhuận cho tổ chức.
 • Nâng cao nâng lực ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu cho Team Equity nói riêng và VND nói chung.

Job Requirement

1. Học vấn

 • Đã tốt nghiệp Đại học.

2. Kinh nghiệm

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trên ngôn ngữ Python với các package Pandas, NumPy, ScikitLearn, Scipy, Matplotlib, TensorFlow...
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực machine learning (Random Forest, XGBoost, NLP...).
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trong phân tích và đầu tư cổ phiếu.

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python và sử dụng hiệu quả các mô hình machine learning trên Python
 • Thành thạo xử lý dữ liệu qua APIs (json format), thành thạo lưu trữ dữ liệu lớn.
 • Thành thạo data scraping, data crawling, data cleaning.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu (vĩ mô,vi mô, xu hướng dòng tiền trên thị trường...)
 • Nắm được nguồn để lấy dữ liệu của các yếu tố trên để phục vụ việc phân tích, đánh giá (ưu tiên lấy dữ liệu định kỳ tự động)
 • Nắm được các yếu tố rủi ro trên thị trường tài chính và các phương pháp đo lường rủi ro

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Thu hút nhân tài, Tuyển dụng, Talent Acquisition, Recruitment, Chuyên gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Tài Sản Nợ - Có ALM Officer, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Tài Sản Nợ - Có ALM Officer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Giám Sát An Toàn Thông Tin, Securities Office, An ninh mạng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Data Engineer, Data warehouse, Data Engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst, Analysts, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst, Analysts
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 02/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.