Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Business Analyst chịu trách nhiệm phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được. Tham gia vào các dự án như hệ thống giao dịch chứng khoán, thanh toán, quản lý khách hàng, báo cáo tài sản, phân tích dữ liệu…

VAI TRÒ CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Phân tích, thiết kế và xây dựng thông qua yêu cầu của bộ phận

 • Viết tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng; thiết kế giao diện mẫu
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống
 • Nghiệm thu sản phẩm công nghệ từ đội ngũ phát triển
 • Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa các Module

2. Viết tài liệu phân tích nghiệp vụ và nghiệm thu sản phẩm

 • Phối hợp với Product Manager để nắm bắt yêu cầu của người sử dụng sản phẩm, hoạt động kinh doanh và quy trình vận hành
 • Xây dựng các giải pháp cho người sử dụng thông qua các công cụ mô phỏng thiết kế
 • Xây dựng, viết tài liệu phân tích yêu cầu, phân tích nghiệp vụ (URD, SRS) (Nghiệp vụ phức tạp hơn; Độ khó sản phẩm cao hơn; Phạm vị ảnh hưởng và độ rủi ro cao hơn)
 • Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm và đảm bảo các nghiệp vụ yêu cầu được các thành viên nắm rõ hiểu để phát triển, triển khai
 • Hỗ trợ Product Manager đánh giá ảnh hưởng và đề xuất các phương án phù hợp cho từng giai đoạn và điều kiện sản xuất của bộ phận Công nghệ

  3. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sản phẩm và xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra

  Job Requirement

  1. Trình độ học vấn

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế, Tài chính, Chứng khoán…

  2. Kinh nghiệm làm việc

  • Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên làm ở các vị trí tương đương.
  • Có kinh nghiệm làm việc với Database, biết SQL là lợi thế.

  3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng

  • Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về lĩnh vực Tài chính, Chứng Khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm.
  • Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về các phương pháp kiểm thử phần mềm.
  • Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm Agile/ Scurm.
  • Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm.

  4. Năng lực cốt lõi

  • Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

  CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

  1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

  • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
  • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

  2. Thu nhập theo năng lực

  • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
  • Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
  • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
  • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

  3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

  • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
  • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

  Similar Jobs

  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: QA Tester, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 19/07/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
  • Số lượng tuyển: 2
  • Date posted: 16/07/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 12/07/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 11/07/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Frontend, Reactjs, HTML, CSS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS
  • Số lượng tuyển: 2
  • Date posted: 24/06/2024
  • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
  • Số lượng tuyển: 5
  • Date posted: 18/06/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Gia Pháp Chế Thị Trường Vốn
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 15/05/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Báo cáo tài chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, IFRS, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính
  • Số lượng tuyển: 2
  • Date posted: 01/04/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát An Toàn Thông Tin
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 30/01/2024
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 25/12/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Senior Data Engineer, Data warehouse, Data Engineer, Senior Data Engineer, Senior Data Engineer
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 30/10/2023

   

  Thanks for joining our Talent Network,

  By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

  Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.