Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên đảm nhiệm vai trò xây dựng các sản phẩm cho vay cấu trúc đặc biệt nhằm cung cấp hệ sinh thái dịch vụ tài chính đầu tư cho Khách hàng Doanh nghiệp.

VAI TRÒ CHỨC NĂNG & TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Xây dựng mô hình thẩm định, đánh giá danh mục, hạn mức cho vay;

- Đề xuất, trình phê duyệt ban hành chính sách quản lý hoạt động cho vay và kiểm soát rủi ro cho vay;

- Thẩm định và trình phê duyệt các giao dịch cho vay đặc biệt;

- Kiểm soát tuân thủ hoạt động cho vay Margin;

- Cảnh báo và xử lý rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm;

- Đánh giá hiệu quả của sản phẩm cho vay cấu trúc;

- Đảm bảo đạt kết quả kinh doanh của Bộ phận (dư nợ, lợi nhuận, số lượng phát triển khách hàng mới…) theo từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm hoặc các lĩnh vực liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại các định chế tài chính, ngân hàng, chứng khoán...

3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng:

- Hiểu biết về hoạt động của các định chế tài chính, nắm vững hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các rủi ro.

- Hiểu biết về kinh tế vĩ mô, hiểu biết về các công cụ nợ và các hoạt động đầu tư.

- Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, thiết kế sản phẩm.

- Kỹ năng sử dụng công cụ và nền tảng số, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu.

4. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

(Tìm hiểu thêm tại website VNDIRECT).

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

- Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/10/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 13/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.