Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

MỤC TIÊU

VNDIRECT đang tìm kiếm nhân sự ngành Pháp Lý đảm trách nhiệm vụ tư vấn, thẩm định pháp lý đối với các hoạt động, dịch vụ và giao dịch thị trường vốn

NHIỆM VỤ

- Tư vấn/thẩm định pháp lý về phát hành, bảo lãnh phát hành và niêm yết cổ phiếu;

- Tư vấn/thẩm định pháp lý về phát hành, bảo lãnh phát hành và niêm yết trái phiếu;

- Tư vấn/thẩm định pháp lý trong các hoạt động/giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp;

- Tư vấn/thẩm định pháp lý đối với các giao dịch thị trường vốn/thị trường nợ;

- Tư vấn pháp lý liên quan đến dịch vụ thị trường vốn, thị trường nợ, tài chính doanh nghiệp;

- Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp.

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật tại các trường Đại học trong và ngoài nước;

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực pháp lý tương tự/ có liên quan tại Công ty luật/Văn phòng Luật sư hoặc Pháp chế doanh nghiệp

- Am hiểu về kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực thị trường vốn;

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh tốt trong công việc;

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng/công nghệ thông tin;

- Năng lực nghiên cứu pháp luật, nhận diện và phân tích vấn đề pháp lý;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý;

- Kỹ năng tư vấn, thẩm định và kiểm soát rủi ro pháp lý;

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp và giải quyết vấn đề;

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC 

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Cơ hội tham gia tư vấn pháp lý trong các giao dịch/thương vụ lớn trong lĩnh vực thị trường vốn;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

- Chủ động và độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ pháp lý.

2. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

- Thưởng hằng năm theo hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại 

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.