Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Dự báo dòng tiền tương lai, quản lý và điều phối tiền trên các tài khoản ngân hàng

 • Trao đổi, cập nhật, dự báo hành vi huy động tiền, sử dụng tiền của các đơn vị kinh doanh;
 • Quản lý và đánh giá dòng tiền tương lai toàn công ty nhằm đảm bảo thanh khoản và phối hợp cùng MM dealer lên kế hoạch cân đối dòng tiền;
 • Quản lý hạn mức vay thấu chi, thực hiện vay thấu chi, trả nợ thấu chi nhằm cân đối tối ưu dòng tiền;
 • Đề xuất điều chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng của Công ty để đảm bảo nguồn và tối ưu nguồn;
 • Đề xuất số dư không kỳ hạn tối thiểu trên các tài khoản;
 • Quản lý chi phí chuyển tiền và chi phí khác liên quan đến tài khoản;
 • Quản lý mục đích sử dụng, tính hiệu quả của các tài khoản;

2. Quản lý rủi ro thanh khoản toàn công ty

 • Đo lường, phân tích rủi ro thanh khoản;
 • Đề xuất quy mô dự trữ thanh khoản;
 • Dự đoán khả năng thiếu hụt thanh khoản trong tương lai và xây dựng các kịch bản kiểm tra sức căng thanh khoản;
 • Kiểm soát tình hình thực hiện các phương án ứng phó rủi ro thanh khoản.

Job Requirement

1. Yêu cầu chung

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành có liên quan.

2. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng 

 • Kỹ năng công nghệ thông tin, quản lý, xử lý dữ liệu;
 • Giao tiếp, truyền thông và giải quyết xung đột (communication);
 • Hợp tác và làm việc theo nhóm (collaboration);
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Vận Hành Ứng Dụng Chứng Khoán, Vận hành hệ thống công nghệ, Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT, Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên gia/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư - CM, Porfolio Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Quản Trị Dữ Liệu, Mảng dữ liệu, Data admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Phân Tích Định Lượng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.