Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Vận hành, tổ chức và giám sát các chương trình đào tạo cho toàn bộ các trục kinh doanh (MG, AME, WA) của VNDIRECT ở các cấp bậc (quản lý, chuyên viên). Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng và tinh chỉnh chương trình đào tạo.

1. Vận hành và điều phối hoạt động đào tạo:

- Tham mưu xây dựng chương trình đào tạo, quy trình vận hành, tiêu chuẩn đánh giá cho Quản lý và/ hoặc Ban lãnh đạo

- Giám sát toàn bộ hoạt động vận hành đào tạo, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn đã ban hành

- Quản trị rủi ro, đề xuất phương án cải tiến cho các vấn đề về vận hành

- Tiếp nhận các yêu cầu và giải đáp các thắc mắc liên quan đến lộ trình đào tạo cho học viên

- Phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công việc như Quản trị dữ liệu, Tổ chức các hoạt động kết nối, trải nghiệm

2. Kiểm soát tuân thủ và chất lượng đào tạo:

- Kiểm soát tính chuyên cần, ý thức học tập của học viên, nhận diện năng lực học viên

- Tham gia đánh giá, đo lường hiệu quả đào tạo học viên, chất lượng chương trình và đội ngũ đào tạo.

- Tham mưu chuẩn hóa quy trình thực hiện đào tạo và tài liệu giảng dạỵ.

3. Tổ chức các chương trình kết nối, văn hóa, giao lưu và truyền thông nội bộ

4. Công việc khác theo phân công của cấp trên

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Giáo dục Đào tạo, Thương mại, Kinh tế.

2. Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong công tác vận hành và tổ chức đào tạo.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm…)

3. Năng lực theo vai trò, vị trí:

- Lập kế hoạch và triển khai công việc.

- Giao tiếp hiệu quả, có kỹ năng truyền thông là một lợi thế.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

- Chủ động, chăm chỉ và có sự sáng tạo trong công việc.

- Ham học hỏi/khả năng tự học hỏi tốt.

- Sử dụng tốt word, excel, power point

4. Năng lực chuyên môn:

- Lập báo cáo và phân tích dữ liệu (về học tập).

- Kỹ năng tổ chức đào tạo (lớp học, workshop…) và quản lý đào tạo

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.