Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Đảm trách năng lực vận hành và số hóa các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn của Công ty đảm bảo yêu cầu về chất lượng phục vụ, kiểm soát rủi ro và đáp ứng tăng trưởng dịch vụ của Công ty

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC

1. Thực thi vận hành các loại giao dịch nguồn vốn (FX, MM, Bond và các sản phẩm cấu trúc khác), đáp ứng SLA cùng Demand rate, chịu trách nhiệm giải trình về các vấn đề phát sinh trong giao dịch nguồn vốn, đề xuất phương án xử lý

2. Nâng cao năng lực số hóa hoạt động vận hành liên quan đến giao dịch nguồn vốn: xây dựng Quy trình, hệ thống, cải tiến các công cụ làm việc để giảm thiểu thời gian xử lý, giảm rủi ro vận hành

3. Tham gia đào tạo đội ngũ, xây dựng tài liệu hướng dẫn trong mảng nghiệp vụ vận hành nguồn vốn

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

 • Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên

2. Kinh nghiệm

 •  Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán,Tài chính Ngân hàng từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí vận hành, nguồn vốn của các Định chế tài chính

3. Kỹ năng/ Năng lực

 • Năng lực chuyên môn nghiệp vụ
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng giải trình
 • Kỹ năng phản biện
 • Kỹ năng training đội ngũ
 • Kỹ năng quan sát nhận diện rủi ro
 • Đo lường - Phân tích
 • Đánh giá - Nhận định
 • Đề xuất giải pháp - Hành động thực thi
 • Kỹ năng xử lý thông tin
 • Số hóa
 • Làm việc hướng đến kết quả
 • Quản trị quy trình vận hành và hệ thống
 • Quản trị rủi ro hoạt động
 • Kỹ năng truyền thông, phối hợp
 • Chú trọng yếu tố chi tiết, quản trị chất lượng
 • Hiểu biết về Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan đến Thị trường vốn và Công ty chứng khoán

4. Ngoại ngữ

 • Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu Tiếng Anh thành thạo

5. Tin học văn phòng

 • Thành tạo tin học văn phòng, các ứng dụng Mindmap, lưu đồ và trình chiếu,
 • Thành thạo ứng dụng excel, VBA là một lợi thế

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
 • Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc).
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: QA Tester, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Gia Pháp Chế Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Báo cáo tài chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, IFRS, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: phân tích nghiệp vụ, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Business Analyst, Phân tích kinh doanh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.