Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Tư vấn, thẩm định pháp lý và kiểm soát pháp lý/tuân thủ trong hoạt động của Tập đoàn (hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động bao gồm: tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ, năng lượng, dịch vụ thương mại).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tư vấn, thẩm định các vấn đề pháp lý, quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề phát sinh trong tổ chức, hoạt động vận hành, kinh doanh của Tập đoàn;

- Soạn thảo, thẩm định, tham gia đàm phán các giao dịch, hợp đồng phát sinh trong hoạt động của tập đoàn;

- Thực hiện giám sát, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của các đơn vị trong Tập đoàn;

- Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn phù hợp quy định pháp luật;

- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn. Vị trí công việc được bố trí phù hợp với năng lực của nhân sự (tùy theo kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp lý về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, doanh nghiệp, hợp đồng, công nghệ, sở hữu trí tuệ).

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật tại các trường Đại học trong và ngoài nước;

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm (vị trí Chuyên viên) ở vị trí tương đương tại Công ty luật/Văn phòng Luật sư hoặc Pháp chế doanh nghiệp, ưu tiên các ứng viên có từ 4 năm kinh nghiệm trở lên (vị trí Chuyên viên cao cấp);

3. Năng lực vị trí:

- Am hiểu về kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn;

- Ưu tiên có thể sử dụng Tiếng Anh tốt trong công việc;

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng/công nghệ thông tin;

- Năng lực nghiên cứu pháp luật, nhận diện và phân tích vấn đề pháp lý;

- Kĩ năng soạn thảo văn bản pháp lý;

- Kỹ năng tư vấn, thẩm định và kiểm soát rủi ro pháp lý;

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp và giải quyết vấn đề;

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Cơ hội tham gia tư vấn pháp lý trong các giao dịch/thương vụ lớn trong lĩnh vực đầu tư/tài chính;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

- Thưởng hằng năm theo hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.