Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Xây dựng năng lực kinh doanh rủi ro dựa trên biến động giá trên thị trường cổ phiếu và chứng khoán phái sinh trong ngắn hạn.

- Phối hợp với bộ phận phân tích, QLDM và IPAAM để tìm kiếm cơ hội nâng cao tỷ suất sinh lời trên danh mục được bàn giao.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng thuật toán giao dịch cổ phiếu và chứng khoán phái sinh

- Thu thập thông tin, dữ liệu báo cáo tài chính, dữ liệu giá cổ phiếu từ APIs của VND, FiinPro, Bloomberg..

- Xây dựng thuật toán giao dịch dựa trên dữ liệu thu thập được, các thông số yêu cầu về thuật toán.

- Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro cho danh mục dựa trên hạn mức cắt lỗ, maximum drawdown và position sizing.

- Xây dựng hệ thống báo cáo theo dõi vị thế mở hàng ngày và hệ thống theo dõi các tín/hiệu mua bán của các chiến lược đã đề xuất.

2. Thiết lập hệ thống giao dịch và báo cáo tự động

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng hệ thống giao dịch tự động, với đầu vào là ngôn ngữ lập trình được thống nhất trong nhóm Giao dịch Định lượng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng hệ thống báo cáo theo dõi trạng thái tự động, với tham số theo dõi đầu vào được đề xuất bởi cá nhân trader, trưởng bộ phận và Giám đốc Khối.

3. Xây dựng báo cáo thị trường, bộ lọc cổ phiếu và quy trình giao dịch.

- Phối hợp với team phân tích định lượng để xây dựng báo cáo thị trường cổ phiếu hàng tuần dưới góc nhìn xác suất thống kê.

- Phối hợp với team phân tích, QLDM và IPAAM để xây dựng danh mục theo dõi định kỳ cho hoạt động tự doanh cổ phiếu.

- Xây dựng và chuẩn hóa quy trình đầu tư cho nghiệp vụ giao dịch định lượng

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp mảng Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin.

2. Kinh Nghiệm:

- Có lý tưởng và kinh nghiệm làm nghề.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tài chính định lượng.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu và chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc nước ngoài.

3. Năng lực, Kỹ Năng và kiến thức chuyên môn

- Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình (R, Python, VBA…)

- Kiến thức nền tảng vững chắc về phân tích tài chính định lượng và xác suất thống kê.

- Nắm rõ quy trình chạy mô hình hồi quy, back-test, forward-test trên dữ liệu tài chính.

- Kiến thức cơ bản về thị trường cổ phiếu và chứng khoán phái sinh.

- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Kỹ năng tự học và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.