Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chủ trì các nhiệm vụ:

- Xây dựng các nguyên tắc nhằm chuẩn hóa, đảm bảo an toàn cho các hoạt động công nghệ thông tin

- Giám sát hoạt động vận hành công nghệ thông tin

- Hỗ trợ, đào tạo, kiểm soát, đánh giá, cải tiến các hoạt động công nghệ giúp đảm bảo:

+ Tuân thủ quy định của luật, tiêu chuẩn quốc tế, UBCKNN và của Công ty;

+ Chất lượng sản phẩm và dịch vụ do các bộ phận công nghệ cung cấp.

Job Requirement

- Đại học các ngành liên quan trở lên

- 3 - 5 năm làm việc trong lĩnh vực QA (QA hoạt động công nghệ nói chung, không chỉ dừng lại ở QA phần mềm)

- Quản trị an toàn thông tin

- Kỹ năng đánh giá rủi ro

- Kỹ năng xây dựng quy trình, báo cáo (Xây dựng checklist, viết quy trình, xây dựng các tiêu chí đánh giá dự án phần mềm)

- Kỹ năng đánh giá, thẩm định tài liệu

- Sử dụng thành thạo các phần mềm phần mềm quản lý chất lượng, tiến độ

- Có khả năng tư duy logic, phân tích và tổng hợp các giải pháp để tối ưu hóa quy trình QA

- Có khả năng giao tiếp tốt trong nội bộ team và các team khá

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer Intern
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Frontend, Reactjs, HTML, CSS
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Mobile Developer, iOS Developer, Phone Developer, Game Developer, Android Developer, iOS, Frontend Developer, lập trình viên
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Data Engineer, Data Science
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 07/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: ITQA Manager, ITQA Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.