Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện đối soát đối soát các tài khoản Nostro của Công ty và Khách hàng.

- Thực hiện đối soát tài sản Nợ - Có & đối soát Bảng cân đối Kế toán nhằm kiểm soát các rủi ro cho Công ty.

- Thực hiện công tác Hậu kiểm chứng từ kế toán

1. Đối soát các khoản mục trên Bảng cân đối Kế toán

- Kiểm soát số liệu Bảng cân đối phát sinh bao gồm: Kiểm soát tài khoản sai tính chất, kiểm soát tài khoản phát sinh bất thường

- Thực hiện đối soát số liệu hồ sơ các phân hệ nghiệp vụ với số liệu kế toán, tìm nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh của các phân hệ.

- Kiểm soát hoạt động tài khoản, mã doanh thu - chi phí đảm bảo nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán đúng

2. Thực hiện đối soát tài sản Nợ - Có

- Lập sao kê các khoản phải thu – phải trả theo định kỳ

- Thực hiện đối soát đảm bảo các khoản phải thu – phải trả hạch toán đúng đối tượng.

- Đối chiếu số liệu sao kê khớp đúng với số liệu Bảng cân đối kế toán

- Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tất toán các khoản phải thu – phải trả khi đến hạn.

- Đề xuất với Ban lãnh đạo công ty về phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi

3. Đối soát các tài khoản Nostro

- Đối chiếu các tài khoản Nostro của Công ty, Khách hàng

- Tìm nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các khoản tiền chênh lệch giữa số liệu hạch toán và Sổ phụ ngân hàng cho các bộ phận liên quan. - Số liệu tiền gửi Nostro

- Lập các báo cáo liên quan đến tiền gửi của Công ty và tiền gửi của Nhà đầu tư

4. Hậu kiểm chứng từ chi tiêu nội bộ và chứng từ hạch toán kế toán tự doanh của Công ty

- Hậu kiểm chứng từ hạch toán của các phòng ban đảm bảo Bộ chứng từ hợp lý, hợp lệ, hạch toán đúng tài khoản, đúng đối tượng

- Trường hợp bộ chứng từ có sai sót, gửi yêu cầu, đốn đốc và giám sát các bộ phận có liên quan hoàn thiện cho đến khi hoàn thành.

- Cung cấp chứng từ cho các phòng ban, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi có yêu cầu

5. Tham gia công tác quyết toán tài chính hàng năm:

- Thực hiện công tác xác nhận số dư các khoản công nợ liên quan đến các TCTD.

- Thực hiện công tác xác nhận số dư các khoản phải thu – phải trả.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản của Công ty

- Kiểm soát số liệu kế toán và hướng dẫn các phòng ban hạch toán điều chỉnh sai - sót (nếu có)

- Tính toán các chỉ tiêu tài chính để cân sổ cuối năm.

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ kế toán trưởng, ACCA…

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm làm ở vị trí kế toán tổng hợp Công ty Chứng khoán/Ngân hàng/Công ty tài chính khác

3. Kỹ năng:

- Năng lực chung: giao tiếp và truyền đạt, tư duy logic, tự nghiên cứu và học hỏi

- Năng lực chuyên môn: khả năng giải quyết vấn đề

- Khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt

4. Kiến thức:

- Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

- Am hiểu quy trình, nghiệp vụ, các sản phẩm của công ty chứng khoán

- Tiếng Anh tốt

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 14/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.