Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

VAI TRÒ

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên đảm trách vai trò cung cấp dịch vụ pháp lý, kiểm soát tuân thủ và kiến tạo nền tảng pháp lý đối với các hoạt động quản trị doanh nghiệp

TRÁCH NHIỆM

1. Tham gia vào việc xây dựng và ban hành các chính sách, quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Công ty;

2. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, các quy chế, quy trình của công ty;

3. Nghiên cứu, đánh giá tác động của văn bản pháp luật mới đối với hoạt động của Công ty và tư vấn/đề xuất các giải pháp hoàn thiện;

4. Thực hiện các công việc tư vấn, thẩm định pháp lý, kiểm soát và hỗ trợ pháp lý khác theo sự phân công của Giám đốc Ban

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật học hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Hiểu biết các lĩnh vực luật liên quan đến hoạt động của tập đoàn, gồm: doanh nghiệp, chứng khoán, đầu tư, dân sự, sở hữu trí tuệ, bất động sản

- Tối thiểu 3 năm làm công tác pháp chế & kiểm soát tuân thủ trong các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

- Đọc viết tốt các tài liệu pháp lý bằng tiết Anh

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Cộng đồng làm nghề tài chính chuyên nghiệp, cơ hội được làm việc cùng các định chế tài chính toàn cầu

- Được làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc thành công hưởng 100% lương, xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

3. Môi trường làm việc thân thiện, truyền cảm hứng

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.