Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Thực hiện các giao dịch và quản lý các tài sản, khoản vay thuộc phạm vi Company book nhằm mục đích cân đối tối ưu toàn bộ dòng tiền của công ty

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đề xuất kế hoạch huy động vốn và đánh giá, đàm phán cấu trúc, điều kiện điều khoản chủ chốt của các hạn mức tín dụng, khoản tín dụng tại các định chế tài chính trong, ngoài nước theo phân công

- Thực hiện các giao dịch và quản lý các tài sản, khoản vay thuộc phạm vi Company book nhằm mục đích cân đối tối ưu toàn bộ dòng tiền của công ty.

- Danh mục tài sản phòng vệ thanh khoản bao gồm: tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu thanh khoản cao.

- Danh mục vay vốn nội tệ/ngoại tệ bao gồm vay theo hạn mức tín dụng, term loan, vay thấu chi; cầm cố thế chấp tài sản của công ty/bên thứ ba để vay vốn.

- Cập nhật diễn biến thị trường giúp ra quyết định kinh doanh và phòng vệ rủi ro thanh khoản, tín dụng, lãi suất cho Khối nguồn vốn

Các công việc khác

- Lập các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về các hoạt động kinh doanh của phòng

- Xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của phòng

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công việc

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý

Job Requirement

1. Năng lực

- Năng lực quan sát - Tôn trọng sự thật

- Năng lực học tập - Đam mê học hỏi

- Năng lực hành động - Dấn thân hành động

- Năng lực tập trung - An trú hiện tại

2. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên có chứng chỉ CFA, CPA, ACCA

- Trình độ ngôn ngữ: Tiếng Anh tốt

3. Kinh nghiệm

- Có lý tưởng và kinh nghiệm làm nghề

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong thị trường Tài chính Ngân hàng, thị trường chứng khoán. Ưu tiên kinh nghiệm Chuyên viên quan hệ Khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng doanh nghiệp lớn/ Khách hàng Định chế tài chính tại Ngân hàng hoặc Chuyên viên giao dịch tiền tệ của các Công ty chứng khoán.

4. Kỹ năng & kiến thức chuyên môn của vị trí

- Kiến thức về kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ

- Hiểu biết về hoạt động của công ty chứng khoán: Mô hình kinh doanh, tình hình tài chính, bảng cân đối kế toán, luân chuyển tiền tệ, các sản phẩm, nghiệp vụ của công ty chứng khoán và pháp luật có liên quan

- Hiểu biết về hoạt động của ngân hàng: Mô hình kinh doanh, tình hình tài chính, bảng cân đối kế toán, các sản phẩm, nghiệp vụ liên quan đến huy động vốn, tín dụng, cầm cố thế chấp tài sản, mua bán hoán đổi ngoại tệ và pháp luật có liên quan

- Kỹ năng ra quyết định

- Giao tiếp, truyền thông và giải quyết xung đột (communication)

- Hợp tác và làm việc theo nhóm (collaboration)

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.