Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Kinh Doanh Phòng Khách Hàng Chiến Lược-HCM

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • Securities, Banking, Finance / Investment
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Nhận và hoàn thành chỉ tiêu phát triển khách hàng do Trưởng phòng giao (KPIs)

- Quản lý và chăm sóc khách hàng thuộc nhóm khách hàng cao cấp của đơn vị

- Đề xuất/Kiến nghị với Trưởng phòng về chiến lược phát triển khách hàng nhóm khách hàng cao cấp của đơn vị

-Là đầu mối phối hợp với các bộ phận phòng ban, quản lý và soạn thảo theo dõi hợp đồng của KH mua bán các sản phẩm của toàn hệ thống do Phòng trực tiếp phân phối.

- Thiết lập và xây dựng quan hệ khách hàng cao cấp nhằm bán các sản phẩm Công ty tới các khách hàng

- Quản lý danh mục khách hàng và khách hàng tiềm năng

- Kết hợp với các bộ phận để phát triển và quản lý việc bán hàng

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đầu tư, quản trị kinh doanh...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí kinh doanh tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng

- Có kiến thức phân tích doanh nghiệp

- Tiếng Anh và tin học văn phòng thành thạo 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.