Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản trị hoạt động vận hành khách hàng, vận hành sản phẩm và vận hành các kênh bán hàng, đối tác.

1. Tham gia thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu vận hành khách hàng, sản phẩm, kênh bán hàng và đối tác

- Xây dựng các data model và business model phục vụ cho các mục tiêu theo yêu cầu;

- Xây dựng tài liệu yêu cầu và tài liệu model đảm bảo các tài liệu cập nhật và được lưu trữ khoa học, bảo mật;

2. Phân tích yêu cầu và cung cấp tài liệu/dữ liệu vận hành cho các Phòng ban liên quan

- Phối hợp với các phòng ban để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu phân tích số liệu; từ đó xây dựng báo cáo, dashboard liên quan của các bộ phận;

3. Xây dựng các báo cáo quản trị hoạt động vận hành khách hàng, vận hành sản phẩm và vận hành các kênh bán hàng, đối tác

- Xây dựng các báo cáo quản trị của Khối vận hành theo yêu cầu;

- Phân tích và cảnh báo kịp thời các rủi ro vận hành;

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Toán tin, Thống kê, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng …;

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm xử lý và phân tích dữ liệu (Data analyst), ưu tiên trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, chứng khoán…;

- Kinh nghiệm làm báo cáo quản trị trên các công cụ visualize như Power BI, Tableau…;

- Kinh nghiệm sử dụng mô hình, công cụ và phương pháp phân tích mô hình định lượng là lợi thế;

3. Năng lực:

- Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu, thành thạo Excel, BI;

- Sử dụng các công cụ visualize để chuyển hóa dữ liệu thành graphics;

- Kỹ năng xây dựng tài liệu logic;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin;

- Kỹ năng giao tiếp và trình bày;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm;

- Năng lực học hỏi.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức;

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp;

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm;

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24;

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại;

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 14/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 7
 • Date posted: 13/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.