Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức lập và kiểm soát chất lượng các hồ sơ dự án đầu tư, đề xuất dự án, báo cáo giải trình.... để trình lãnh đạo và các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm quản lý về chất lượng công việc pháp lý, hồ sơ cần thiết của dự án đảm bảo đúng kế hoạch được duyệt, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước;
 • Có nhiệm vụ xây dựng và cập nhật tiến độ của dự án để báo cáo Ban Lãnh đạo Công ty, các phòng/ban liên quan và các cấp Lãnh đạo có thẩm quyền;
 • Phân tích và xem xét các khuyến nghị liên quan đến chi phí cho Dự án và tình hình chi tiêu cho Dự án, báo cáo cho Ban Lãnh Đạo Công ty và các phòng/ban liên quan.
 • Phụ trách lập, đàm phán, theo dõi việc thực hiện và khối lượng thực hiện các hợp đồng trong quá trình triển khai.
 • Triển khai và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục trả tiền Bồi thường các hộ còn lại, hồ sơ có liên quan cấp GCNQSDĐ.
 • Tham gia phối hợp các ban, ngành và các bên có liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục giao đất, tính tiền sử dụng đất.
 • Tham gia và công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế công trình được giao nhiệm vụ quản lý; Quản lý hồ sơ thiết kế quy hoạch, công trình do các đơn vị tư vấn thiết kế của Dự án; Giám sát việc thực hiện công việc của các đơn vị tư vấn;
 • Lên kế hoạch, tiến độ thực hiện công việc của Dự án báo cáo trưởng ban thống nhất;
 • Phối hợp xây dựng nhiệm vụ thiết kế trên cơ sở đầu bài thiết kế được duyệt, thu thập ý kiến đóng góp của các phòng ban liên quan hoàn thiện trình lãnh đạo Ban xem xét chấp thuận;
 • Làm việc với các sở ban ngành liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước để xúc tiến thủ tục đầu tư dự án:
  • Tham gia công tác làm việc với các cơ quan, ban ngành nhằm hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ tiến trình phát triển dự án;
  • Hoàn thiện hồ sơ để làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư (xin chỉ giới đường đỏ, đấu nối, thỏa thuận QH TMB…);
 • Tham gia làm việc với các Sở ngành, địa phương, chính quyền và các đơn vị liên quan để giải quyết, thực hiện các công việc của dự án theo sự phân công của Trưởng ban.
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công theo công việc thực tế của Ban Lãnh Đạo và cán bộ phụ trách.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp đại học trở lên trường ĐH Kiến Trúc, ĐH Xây Dựng, chuyên ngành Quy hoạch, Kinh tế Xây dựng…,

2. Kinh nghiệm làm việc

 • Có ít nhất từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng

 • Am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản/quy hoạch/kiến trúc và các quy định về pháp luật có liên quan đến công việc PTDA, giải phóng mặt bằng, giao đất;
 • Kiến thức về chuẩn bị đầu tư, pháp lý dự án: quản lý chi phí, quản lý dự án, trình tự thực hiện dự án, kỹ thuật của các dự án
 • Nắm vững các thủ tục tại các Sở ngành, địa phương;
 • Có năng lực thực hiện nhiều phần công việc của dự án, kỹ năng thuyết trình, bảo vệ dự án;
 • Có khả năng tạo lập mối quan hệ tốt với các đơn vị liên quan;
 • Có kỹ năng soạn thảo các văn bản giấy tờ pháp lý liên quan;
 • Có kiến thức và kỹ năng quản lý; giao tiếp, thuyết phục tốt;
 • Khả năng tổ chức và sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề tốt;
 • Tin học văn phòng tốt;
 • Trung thực, cẩn thận, khách quan;
 • Chủ động, sáng tạo, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.

4. Năng lực cốt lõi

 • Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của VNDIRECT (IPAM & 4C) (Tìm hiểu thêm tại website VNDIRECT)

QUYỀN LỢI

1. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động

2. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.