Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Xây dựng, duy trì quan hệ & thiết lập hạn mức tín dụng giữa VNDIRECT với các Định chế tài chính trong và ngoài nước. Thực hiện kết nối nền tảng bán chéo sản phẩm, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Báo cáo cho: Trưởng phòng, Giám đốc khách hàng khối Định chế tài chính

2. Quan hệ khách hàng:

- Phát triển khách hàng, đối tác mới nhằm mục đích thực hiên quá trình huy động trên thị trường vốn (Equity) và thị trường nợ (Debt)

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các khách hàng, đối tác, quản lý toàn bộ hoạt động hợp tác giữa Công ty với khách hàng:

+ Phát triển các hợp tác kinh doanh mới: lập kế hoạch, nghiên cứu đánh giá thị trường, tìm hiểu các mô hình kinh doanh mới trên thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của các đối thủ, đánh giá hiệu quả cơ hội kinh doanh mới

+ Xây dựng và liên tục hoàn thiện hệ thống quản trị thông tin, dữ liệu khách hàng

+ Đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ theo định hướng phát triển chung của Công ty

- Kết nối nền tảng số, bán chéo các sản phẩm dịch vụ với các Định chế tài chính và cả các công ty Fintech hàng đầu trong nước và quốc tế

- Tham gia vào quá trình kết nối giữa các Định chế Tài chính với VNDIRECT để tạo lập và phân phối các sản phẩm Investment Banking

- Quản lý danh mục hạn mức, khoản vay của Công ty với các đôí tác định chế đảm bảo duy trì hạn mức, thanh khoản thông suốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty

- Thu thập thông tin khách hàng, đàm phán, ký kết các hợp đồng hạn mức tín dụng, khoản vay, hợp đồng hợp tác với các đối tác định chế được giao quản lý

3. Trách nhiệm tài chính:

- Huy động vốn cho Công ty thông qua các hình thức: phát triển hạn mức tín dụng ngắn và trung dài hạn giữa Công ty với các Định chế tài chính trong và ngoài nước, các khoản vay nước ngoài, vay hợp vốn, chào bán trái phiếu / các loại GTCG do Công ty phát hành, các giao dịch mua/bán/cầm cố/repo giấy tờ có giá

- Tham gia đóng góp ý kiến cho các cấu trúc sản phẩm cần phân phối, chào bán trên tập khách hàng quản lý

4. Trách nhiệm báo cáo:

- Báo cáo tổng thể hợp tác kinh doanh giữa Công ty với khách hàng được giao quản lý định kỳ / đột xuất theo yêu cầu

- Đề xuất, tham vấn cho Trưởng phòng/Team lead về chiến lược kinh doanh, hợp tác với các Định chế tài chính và kế hoạch thực thi các nhiệm vụ Phòng / Khối được giao

- Báo cáo nhiệm vụ công việc được giao cho Cấp quản lý trực tiếp

 

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí kinh doanh ở các đinh chế tài chính và công ty dịch vụ tài ch Có kiến thức và hiểu biết về thị trường tài chính, tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán trong nước và quốc tế

- Am hiểu về thị trường nợ trong nước và quốc tế, các công cụ huy động, các sản phẩm tài chính, các chủ thể trên thị trường

- Có kiến thức và hiểu biết về thị trường 2, các sản phẩm giao dịch trên thị trường, các chủ thể tham gia

- Có hiểu biết về cấu trúc, cơ cấu tổ chức hoạt động của các ngân hàng, định chế tài chính phi ngân hàng

- Hiểu biết về hệ thống thanh toán của ngân hàng, các sản phẩm, tiện ích thanh toán, sản phẩm fintech trên thị trường

3. Kỹ năng:

- Tiếng Anh thành thạo – TOEIC tối thiểu 800

- Chủ động trong công việc, linh hoạt, có khả năng thích ứng với môi trường & các điều kiện kinh doanh thay đổi

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động và khả năng kiểm soát tiến độ đảm bảo đạt kết quả mục tiêu

- Am hiểu khách hàng, duy trì mối quan hệ và có kỹ năng phát triển khách hàng

4. Năng lực:

- Năng lực quan sát - tôn trọng sự thật

- Năng lực học tập - đam mê hoàn thiện

- Năng lực hành động - Dấn thân phụng sự

- Năng lực tập trung - An trú hiện tại

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.