Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Quản lý và phát triển các sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ (Margin) đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng, phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn công ty.

1. Phát triển sản phẩm:

- Tìm kiếm ý tưởng và xây dựng chính sách sản phẩm dựa trên chiến lược phát triển của VNDIRECT, các quy định pháp lý và nhu cầu thị trường, khách hàng;

- Xây dựng các chương trình marketing, quy trình phối hợp vận hành sản phẩm và đào tạo sản phẩm;

- Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng hệ thống công nghệ đáp ứng các tính năng của sản phẩm;

- Xây dựng hệ thống báo cáo và thực hiện đánh giá hiệu quả sản phẩm định kỳ.

2. Quản trị vận hành và quản trị rủi ro sản phẩm:

- Quản trị danh mục, hạn mức cho vay, và các rủi ro liên quan sản phẩm cho vay;

- Thẩm định, đánh giá đối với các yêu cầu, đề xuất đặc biệt liên quan đến sản phẩm;

- Thực hiện các báo cáo quản trị rủi ro và báo cáo tuân thủ của sản phẩm;

- Xây dựng hệ thống công nghệ và hệ thống báo cáo phục vụ quản trị sản phẩm.

3. Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Quản trị kinh doanh…

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các định chế tài chính, ngân hàng, chứng khoán,…

- Có đam mê làm việc về con người và quản lý con người.

- Yêu thích công việc và sẵn sàng đón nhận thách thức mới

3. Năng lực vị trí và kiến thức chuyên môn:

- Năng lực phân tích thị trường & phân tích nhu cầu khách hàng

- Năng lực thiết kế, xây dựng đề bài sản phẩm

- Năng lực phân tích Data (Excel, Power BI)

- Kiến thức về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán Việt Nam

- Kiến thức về hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, và các rủi ro liên quan

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 14/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 7
 • Date posted: 13/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 07/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 07/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.