Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Xây dựng chiến lược vận hành và giao dịch Sản phẩm cấu trúc, thực hiện các báo cáo tổng hợp để đề xuất phương án thực thi; hỗ trợ vận hành và quản trị hiệu quả vận hành của sản phẩm.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phân tích thị trường & Nghiên cứu sản phẩm - Market Analysis & Product Research

- Sử dụng các phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả sản phẩm, từ đó đề xuất biện pháp cải thiện;

- Nghiên cứu thị trường để so sánh, tối ưu chất lượng sản phẩm

2. Đào tạo và phát triển sản phẩm – Product Training and Development

- Phụ trách xây dựng chiến lược đào tạo và chiến dịch định vị sản phẩm.

- Phụ trách xây dựng và cải tiến các chiến thuật vận hành của sản phẩm, đề xuất các phương án kết hợp để tăng hiệu quả và mức độ hấp dẫn của sản phẩm.

3. Vận hành sản phẩm – Product Operation

- Hỗ trợ hoạt động giao dịch vận hành sản phẩm bao gồm giao dịch tạo lập thị trường và giao dịch phòng ngừa rủi ro.

- Hỗ trợ quá trình đóng gói sản phẩm của từng đợt phát hành

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên học chuyên ngành về tài chính, kinh tế từ nước ngoài

2. Kinh Nghiệm:

- Có kinh nghiệm 01 năm làm việc tại công ty chứng khoán/ ngân hàng/ tổ chức tài chính (Đặc biệt Có kinh nghiệm trading chứng khoán tối thiểu 1 năm )

3. Năng lực, Kỹ Năng và kiến thức chuyên môn

- Kiến thức chuyên sâu về thị trường chứng khoán Việt Nam

- Kiến thức chuyên sâu về chứng khoán phái sinh (bao gồm các sản phẩm cấu trúc như Chứng quyền có bảo đảm…). Ưu tiên ứng viên có hiểu biết Sản phẩm Chứng quyền hoặc về sản phẩm CCQ ETF.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích và xử lý dữ liệu tốt; có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.