Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Phái sinh

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Securities, Banking, Finance / Investment
 • 03/03/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Xây dựng Product Program cho sản phẩm phái sinh sắp triển khai:

• Cập nhật chính sách của công ty và quy định của cơ quan quản lý về các sản phẩm phái sinh

• Phân loại rủi ro và xây dựng biện pháp quản trị, đo lường rủi ro

• Phối hợp các phòng ban liên quan xây dựng khung Product Program

• Cập nhật các thay đổi của Product Program dựa trên thực tế quá trình vận hành sau khi được trưởng bộ phận phê duyệt.

Nghiên cứu sản phẩm phái sinh mới:

• Nghiên cứu, cập nhật xu hướng phát triển các sản phẩm phái sinh mới trong khu vực và trên thế giới

• Tiếp xúc trực tiếp nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước và nắm bắt nhu cầu với các sản phẩm phái sinh

• Tham gia hội thảo dành cho nhà đầu tư cá nhân nhằm đánh giá nhu cầu của nhóm nhà đầu tư này

Nghiên cứu chiến lược hedging & market making, trading, công cụ hỗ trợ cho sản phẩm phái sinh:

• Cập nhật các quy định của cơ quan quản lý về hedging và market making cho từng loại sản phẩm phái sinh.

• Nghiên cứu chiến lược trading sản phẩm phái sinh riêng lẻ, hoặc trading kết hợp theo cặp phái sinh & cơ sở tương ứng

• Tham gia phát triển công cụ nghiên cứu thị trường và hỗ trợ giao dịch các sản phẩm phái sinh 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên,  chuyên ngành kinh tế, tài chính, chứng khoán

- Ưu tiên ứng viên hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán từ 1 năm trở lên

- Có chứng chỉ hành nghề, CFA là 1 lợi thế

- Sử dụng tốt Microsoft office như Excel, Word, Powerpoint

- Khả năng đọc hiểu Tiếng anh tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.