Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Chịu trách nhiệm triển khai các quy định hoạt động trong Văn phòng và đảm bảo trải nghiệm của nhân viên/khách hàng tại các khu vực làm việc của Văn phòng bao gồm các trách nhiệm tổ chức không gian làm việc, giám sát tuân thủ quy trình vận hành văn phòng, công nghệ sử dụng trong văn phòng, trải nghiệm chăm sóc khách hàng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực thi các chuỗi công việc liên quan đến thuê/mua bán Văn phòng, thiết kế không gian làm việc;

- Tham gia các công tác vận hành hoạt động Văn phòng;

- Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp liên quan đến thiết kế, thi công văn phòng và giám sát hoạt động thực hiện của các nhà cung cấp;

- Thực thi các quy định hoạt động văn phòng

- Đảm bảo hoạt động văn phòng trong ngân sách phê duyệt;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành;

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm Quản lý dự án;

3. Năng lực:

- Hiểu biết về xu hướng thiết kế văn phòng làm việc, tiêu chuẩn văn phòng, các khu vực chức năng, cần thiết cho Văn phòng;

- Hiểu biết về thi công, hợp đồng thi công sửa chữa Văn phòng;

- Năng lực tổ chức xây dựng văn phòng, không gian làm việc;

- Năng lực quản trị thời gian;

- Năng lực điều phối, sắp xếp công việc;

- Năng lực giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức;

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp;

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm;

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24;

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại;

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.