Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích công việc: Là vị trí góp phần xây dựng và nâng cao mối quan hệ bền vững của cổ đông và nhà đầu tư với Công ty thông qua việc thiết lập mối quan hệ và truyền tải thông tin phù hợp cho các bên liên quan.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Công tác HĐQT và Đại hội cổ đông

 • Làm đầu mối liên lạc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị, giữa Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT
 • Sắp xếp các cuộc họp Hội đồng Quản trị (Định kỳ và đột xuất)
 • Phối hợp với bộ phận liên quan trong công ty để chuẩn bị các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững (tiếng Anh và tiếng Việt).
 • Viết biên bản các cuộc họp HĐQT (song ngữ Anh - Việt), dự thảo Nghị quyết Hội đồng Quản trị
 • Thực hiện thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ/HĐQT bằng văn bản theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
 • Tham gia thực hiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên
 • Phối hợp thực hiện công bố thông tin

2. Công tác Quan hệ nhà đầu tư

 • Tham gia thiết lập và duy trì mối quan hệ thường xuyên với nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng của công ty, bao gồm thực hiện công tác chuẩn bị và tham gia trực tiếp các buổi tiếp xúc nhà đầu tư, cổ đông tại ĐHCĐ và các sự kiện IR.
 • Chuẩn bị các bản tin hàng quý và cập nhật kết quả kinh doanh hàng quý cho nhà đầu tư bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Chuẩn bị các tài liệu về định hướng, chiến lược và tình hình kinh doanh của VNDIRECT cho các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và đại chúng

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:  

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán…
 •  Có các chứng chỉ/bằng cấp trong lĩnh vực IR, tài chính, kiểm toán (CFA, ACCA, CPA,…) là một lợi thế

2. Trình độ Tiếng Anh: tiếng Anh lưu loát, có khả năng đọc hiểu, biên dịch

3. Kinh nghiệm làm việc:

 •  Có kinh nghiệm về hoạt động IR tại các công ty niêm yết lớn.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IR. Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm kiểm toán tại big4 (PwC, KPMG, E&Y, Delloitte).
 • Có kiến thức về tài chính kế toán. Ưu tiên hồ sơ tốt nghiệp ngành tài chính ở nước ngoài.

4. Năng lực chuyên môn:

 • Nắm vững các quy định pháp luật đối với công ty niêm yết, bao gồm các thủ tục CBTT, tổ chức ĐHĐCĐ và lấy ý kiến bằng văn bản.
 • Hiểu biết về thị trường tài chính chứng khoán, nắm bắt vai trò của các cơ quan tổ chức nhà nước trong thị trường tài chính chứng khoán.
 • Tư duy logic, có tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc.

5. Kỹ năng chung:

 • Kỹ năng sử dụng các công cụ số trong công việc
 • Hiểu khách hàng, sản phẩm, thị trường
 • Đối diện với thách thức và Quản lý sự thay đổi
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Vận Hành Ứng Dụng Chứng Khoán, Vận hành hệ thống công nghệ, Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT, Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên gia/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư - CM, Porfolio Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Quản Trị Dữ Liệu, Mảng dữ liệu, Data admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - Tập đoàn IPA, Kiểm toán, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - Tập Đoàn IPA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Phân Tích Định Lượng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.