Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm soát quá trình phát triển phần mềm, vận hành, an ninh thông tin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng và kiểm soát tài liệu cho các hoạt động công nghệ thông tin

- Kiểm soát và báo cáo về các hoạt động của khối Công nghệ (dự án, phát triển phần mềm, vận hành, an ninh thông tin)

- Quản lý rủi ro công nghệ thông tin

- Đánh giá nội bộ của khối Công nghệ

- Tham gia xây dựng các khóa học nội bộ và tổ chức đào tạo cho khối Công nghệ

- Hỗ trợ liên quan đến quy trình, quy định cho các bộ phận trong quá trình thực hiện công việc

- Thực hiện các công việc được giao khác.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc tương đương;

2. Kinh nghiệm

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến việc đảm bảo chất lượng dự án công nghệ thông tin hoặc kiểm soát hoạt động công nghệ thông tin

3. Kỹ năng

- Có chứng chỉ về nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 27001, ISO 9001, ITIL, CoBIT là một lợi thế

4. Năng lực

- Hiểu biết về tài chính, chứng khoán là một lợi thế

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, luôn tập trung cao độ trong công việc.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 01/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.