Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Xử lý dữ liệu chuyên sâu, Big Data, xây dựng và phân tích mô hình dữ liệu, báo cáo đầu vào

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tương tác với các phòng ban để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu phân tích số liệu để tổ chức dữ liệu và xây dựng báo cáo, dashboard liên quan

- Tham gia thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống kho dữ liệu, hệ thống báo cáo của công ty

- Xây dựng và duy trì tệp dữ liệu, hướng dẫn các phòng ban liên quan sử dụng các tệp dữ liệu trong phân tích dữ liệu

- Xây dựng các mô hình dữ liệu và mô hình kinh doanh phục vụ cho các mục tiêu theo yêu cầu của ban lãnh đạo

- Xây dựng và duy trì các tài liệu codebook, tài liệu yêu cầu và tài liệu model đảm bảo các tài liệu cập nhật và được lưu trữ khoa học, bảo mật.

- Theo dõi việc vận hành hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo, kiểm tra, nghiệm thu báo cáo đảm bảo tính chính xác và đáp ứng yêu cầu người sử dụng

- Quản lý các tham số hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo, phối hợp với khối Công nghệ và các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ để đề xuất các phương án làm sạch dữ liệu, tổ chức dữ liệu, tham số hóa hệ thống nhằm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của báo cáo quản trị

- Tổ chức phân quyền sử dụng đồng thời giám sát các đơn vị trong quá trình khai thác sử dụng đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin

- Tổ chức soạn thảo tài liệu, quy trình hướng dẫn sử dụng và khai thác hệ thống thông tin báo cáo quản trị

- Tham gia đào tạo nội bộ về kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo, khai thác kho dữ liệu và các nội dung có liên quan khác.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, toán, khoa học máy tính, quản trị thông tin, công nghệ thông tin, thống kê…

- Ứng viên có chứng chỉ CFA, FRM là một lợi thế

- Tiếng Anh tốt

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ tài chính, xử lý và phân tích dữ liệu hoặc các lĩnh vực liên quan

3. Năng lực vị trí:

- Năng lực lãnh đạo bản thân và tự chủ công việc

- Tư duy hệ thống

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

-Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 14/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.