Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên có năng lực hiểu biết về quản lý hiệu quả hoạt động bán lẻ thông qua phân tích các chỉ số, xây dựng các báo cáo & đánh giá dữ liệu cũng như các đề xuất để hỗ trợ Ban Lãnh đạo ra các quyết định điều hành, thúc đẩy hiệu quả và tăng trưởng kinh doanh

TRÁCH NHIỆM

Chịu trách nhiệm thiết lập và vận hành nền tảng dữ liệu và báo cáo quản trị nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khối Wealth Business bao gồm:

1. Thiết kế phân khúc khách hàng và CVPs (Client value proposition) phù hợp:

- Sử dụng dữ liệu để phân loại khách hàng theo phân khúc phù hợp với định hướng của công ty và điều kiện thị trường

- Xác định kênh bán, lực lượng và cách thức phục vụ nhằm mang lại giá trị phù hợp cho từng phân khúc khách hàng

2. Xây dựng và điều chỉnh chính sách các kênh bán, chính sách hoa hồng sản phẩm, các chương trình thúc đẩy, đảm bảo phù hợp với chiến lược bán lẻ, mô hình kinh doanh và các điều kiện thị trường

3. Giám sát, đề xuất cải tiến hiệu quả kinh doanh trong phạm vi khối Wealth Business:

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án kinh doanh

- Xây dựng các mô hình kinh tế nhằm hỗ trợ việc ra quyết định & liên tục cải tiến hiệu quả điều hành kinh doanh

- Đề xuất các hành động dựa trên các phân tích dữ liệu kinh doanh

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

- Có kinh nghiệm từ 1 năm về Data Analyst (Biz Finance, Biz Model). Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, tài chính

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Đầu tư, Chứng khoán;

- Tiếng Anh tốt (IELTS: 6.5/TOEFL: 7.0/TOEIC: 850)

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp, cơ hội được làm việc cùng các định chế tài chính toàn cầu

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc thành công hưởng 100% lương, xem xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Lộ trình phát triển năng lực và công việc tại công ty rõ ràng

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.