Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Báo cáo tổng hợp theo dõi kết quả kinh doanh

- Quản lý hệ thống văn bản của khối

- Quản lý hệ thống dữ liệu của khối

- Đầu mối phát triển giải pháp công nghệ hỗ trợ cho hoạt động quản trị và kinh doanh của khối

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của các bộ phận trực thuộc khối nguồn vốn

- Lập báo cáo đánh giá hiệu quả đa chiều các hoạt động kinh doanh

- Định kỳ rà soát, đối chiếu báo cáo kế toán quản trị

2. Xây dựng và quản lý các nền tảng dữ liệu của khối phục vụ cho hoạt động quản trị và phát triển kinh doanh

- Xây dựng, phân loại nền tảng dữ liệu phục vụ cho hoạt động của khối

- Đầu mối tiếp nhận, phân tích và phối hợp cùng MIS để thu thập các dữ liệu theo yêu cầu của các bộ phận kinh doanh

- Quản lý hệ thống quy chế, quy trình, khung hạn mức, chính sách về các sản phẩm kinh doanh

3. Đầu mối phát triển giải pháp công nghệ hỗ trợ cho hoạt động quản trị và kinh doanh của khối nguồn vốn

- Phân tích và tổng hợp các yêu cầu về xây mới/nâng cấp hệ thống từ đó đưa ra đề bài cho bộ phận phát

triển ứng dụng và phối hợp trong quá trình xây dựng nền tảng hệ thống

- Phối hợp cùng bộ phận phát triển ứng dụng đào tạo và chuyển giao, hỗ trợ các bộ phận kinh doanh sử dụng sản phẩm

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc khối

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên có chứng chỉ CFA, CPA, ACCA

- Trình độ ngôn ngữ: Tiếng Anh tốt

2. Kinh Nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong thị trường Tài chính Ngân hàng, thị trường chứng khoán.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án triển khai ứng dụng công nghệ vào phân tích, quản trị dữ liệu, quy trình

3. Năng lực, Kỹ năng & kiến thức chuyên môn của vị trí

- Kiến thức về kinh tế và các sản phẩm tài chính

- Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề

- Năng lực phối hợp tổ chức và triển khai

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng tổng hợp phân tích dữ liệu

- Kỹ năng công nghệ thông tin: kỹ năng lập trình, kỹ năng quản lý dự án, dữ liệu, quy trình, tạo lập và sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 04/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.