Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU

Xây dựng các mô hình dự báo, mô hình kinh tế và đưa ra các đề xuất nhằm chủ động điều phối hoạt động kinh doanh hiệu quả

TRÁCH NHIỆM

Chịu trách nhiệm vận hành nền tảng chính sách kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khối Wealth Business bao gồm các nhiệm vụ:

1. Xây dựng các chính sách kinh doanh

- Nghiên cứu chính sách hoa hồng, chính sách tuyển dụng, đào tạo, công nghệ, sản phẩm trên thị trường;

- Nghiên cứu & xây dựng chính sách cho các kênh phân phối của công ty gồm Môi giới, Cộng tác viên, đối tác kinh doanh…;

- Phối hợp xây dựng hệ thống quản trị chính sách kinh doanh

2. Quản lý hoạt động kinh doanh

- Xây dựng ngân sách (budget) cho Mảng bán lẻ;

- Quản lý và đánh giá hiệu quả kinh doanh cho Mảng bán lẻ;

- Xây dựng và đánh giá các mô hình kinh tế để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

- Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

- Hiểu biết về mô hình PnL của sản phẩm (thị trường mục tiêu, kênh phân phối, chi phí sản xuất), chính sách khách hàng, chính sách sản phẩm

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trong về Data Analyst (Biz Finance, Biz Model). Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, tài chính

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Đầu tư, Chứng khoán;

- Tiếng Anh: tốt (IELTS: 6.5/TOEFL: 7.0/TOEIC: 850)

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC 

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp, cơ hội được làm việc cùng các định chế tài chính toàn cầu

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu, xem xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Được tư vấn và chia sẻ về lộ trình phát triển năng lực và công việc tại công ty

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.