Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Quản lý bảng cân đối tài sản nợ - có của Công ty;

- Quản lý lãi suất mua bán vốn nội bộ;

- Quản lý rủi ro thanh khoản Bảng cân đối;

- Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý bảng cân đối tài sản nợ - có của Công ty

- Phân bổ Bảng cân đối của Công ty tuân thủ quy định và tối ưu hiệu quả hoạt động;

- Quản lý hạn mức phân bổ nguồn vốn, tài sản cho các đơn vị kinh doanh trong Công ty;

2. Quản lý lãi suất mua bán vốn nội bộ

- Tính toán lãi suất mua bán vốn nội bộ;

- Xây dựng cơ chế mua bán vốn nội bộ;

3. Quản lý rủi ro thanh khoản Bảng cân đối

- Phối hợp thực hiện quản trị thanh khoản, tối ưu dòng tiền trên quy mô Bảng cân đối;

- Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu và nhiệm vụ.

 

Job Requirement

1. Quản lý bảng cân đối tài sản nợ - có của Công ty

- Phân bổ Bảng cân đối của Công ty tuân thủ quy định và tối ưu hiệu quả hoạt động;

- Quản lý hạn mức phân bổ nguồn vốn, tài sản cho các đơn vị kinh doanh trong Công ty;

2. Quản lý lãi suất mua bán vốn nội bộ

- Tính toán lãi suất mua bán vốn nội bộ;

- Xây dựng cơ chế mua bán vốn nội bộ;

3. Quản lý rủi ro thanh khoản Bảng cân đối

- Phối hợp thực hiện quản trị thanh khoản, tối ưu dòng tiền trên quy mô Bảng cân đối;

- Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu và nhiệm vụ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

2. Kinh Nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kinh doanh nguồn vốn trong ngành Tài chính – Ngân hàng, chứng khoán…;

- Hoặc tối thiếu 03 năm kinh nghiệm Kiểm toán các Tổ chức Tài chính tại Big 4 Kiểm toán hoặc khối Nguồn vốn, Tài chính tại các Doanh nghiệp lớn;

3. Năng lực

- Hiểu biết về hoạt động của Công ty chứng khoán: Mô hình kinh doanh, tình hình tài chính, các sản phẩm - dịch vụ, nghiệp vụ của Công ty chứng khoán, các quy định Pháp luật có liên quan;

- Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, thị trường vốn và thị trường chứng khoán;

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích thị trường;

- Kỹ năng ra quyết định;

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm;

- Kỹ năng thuyết trình.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức;

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp;

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm;

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24;

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại;

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 04/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.