Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm chính thực hiện các công việc:

- Dự báo dòng tiền tương lai và hỗ trợ thực hiện giao dịch cân đối vốn

- Quản lý rủi ro thanh khoản toàn công ty

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Dự báo dòng tiền tương lai và hỗ trợ thực hiện giao dịch cân đối vốn

- Trao đổi, cập nhật, dự báo hành vi huy động tiền, sử dụng tiền của các đơn vị kinh doanh

- Đánh giá, báo cáo tình hình cân đối dòng tiền sau khi đã tiếp nhận kế hoạch giao dịch của Treasury Dealer

- Quản lý hạn mức vay thấu chi, thực hiện vay thấu chi, trả nợ thấu chi nhằm cân đối tối ưu dòng tiền

- Triển khai các giao dịch mua/bán vốn nội bộ nhằm cân đối tối ưu dòng tiền theo cơ chế đã được phê duyệt

- Đề xuất điều chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng của Công ty để đảm bảo nguồn và tối ưu nguồn dựa trên (i) thông tin tài khoản và thời gian dự kiến nhận tiền/chuyển tiền, (ii) hạn mức vay thấu chi có thể sử dụng, (iii) số dư vay thấu chi có thể trả nợ.

- Thực hiện giao dịch mua/bán ngoại tệ phục vụ các nghĩa vụ giá trị <1.000.000 USD

2. Quản lý rủi ro thanh khoản toàn công ty

- Đo lường, phân tích rủi ro thanh khoản

- Đề xuất quy mô dự trữ thanh khoản;

- Dự đoán khả năng thiếu hụt thanh khoản trong tương lai và xây dựng các kịch bản kiểm tra sức căng thanh khoản

- Kiểm soát tình hình thực hiện các phương án ứng phó rủi ro thanh khoản

3. Quản lý hệ thống các tài khoản ngân hàng

- Đề xuất số dư không kỳ hạn tối thiểu trên các tài khoản

- Quản lý chi phí chuyển tiền và chi phí khác liên quan đến tài khoản

- Quản lý mục đích sử dụng, tính hiệu quả của các tài khoản: (i) Kiểm soát đề xuất mở tài khoản của các đơn vị kinh doanh, (ii) Định kỳ rà soát, báo cáo tình hình sử dụng tài khoản và đề xuất đóng tài khoản ít sử dụng

4. Các công việc khác

- Lập các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về các hoạt động kinh doanh của phòng

- Tham gia xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của phòng

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công việc

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc khối

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên có chứng chỉ CFA, CPA, ACCA

- Trình độ ngôn ngữ: Tiếng Anh tốt

2. Kinh Nghiệm:

- Có lý tưởng và kinh nghiệm làm nghề

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong thị trường Tài chính Ngân hàng, thị trường chứng khoán. Ưu tiên kinh nghiệm giao dịch vốn tại ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán

3. Năng lực, Kỹ năng & kiến thức chuyên môn của vị trí - Kiến thức về kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ

- Hiểu biết về hoạt động của công ty chứng khoán: Mô hình kinh doanh, tình hình tài chính, bảng cân đối kế toán, luân chuyển tiền tệ, các sản phẩm, nghiệp vụ của công ty chứng khoán và pháp luật có liên quan

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng quản trị rủi ro

- Giao tiếp, truyền thông và giải quyết xung đột (communication)

- Hợp tác và làm việc theo nhóm (collaboration)

- Kỹ năng công nghệ thông tin: kỹ năng lập trình, kỹ năng quản lý dự án, dữ liệu, quy trình, tạo lập và sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 24/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 13/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 13/06/2022
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 13/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 10/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.