Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Tuyển dụng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Law / Legal Services, Banking, Human Resources
 • 04/04/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lập kế hoạch tuyển dụng theo năm/tháng và  kế hoạch tuyển dụng đột xuất theo định hướng của cấp trên
 • Lập kế hoạch và kiểm soát chi phí tuyển dụng
 • Lựa chọn phương thức tuyển dụng theo đúng nhu cầu
 • Thực hiện tuyển dụng theo quy trình từ các bước đăng tuyển, tìm kiếm, lọc CV, test ứng viên, phỏng vấn, đàm phán, làm thư mời tuyển dụng,…
 • Làm việc với các đối tác tuyển dụng bên ngoài (outsourcing)
 • Tương tác với nhân viên mới trong thời gian thử việc
 • Cung cấp thông tin để bổ sung, cải tiến quy trình, quy chế tuyển dụng
 • Hỗ trợ các hoạt động xây dựng Thương hiệu tuyển dụng
 • Các công việc được giao bởi cấp Quản lý (nếu có).

Job Requirement

 • Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tuyển dụng hoặc trong các đơn vị headhunt
 • 2 năm kinh nghiệm trong đánh giá và phỏng vấn nhân sự
 • Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác tuyển dụng và các trung tâm cung ứng nguồn nhân lực.
 • Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc.
 • Có khả năng kết nối đội ngũ và làm việc nhóm.
 • Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu
 • Có thái độ tích cực đối với công việc, bản thân và đồng nghiệp.
 • Tính kỷ luật, tự chủ, tự giác trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.