Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Đảm bảo duy trì hoạt động vận hành và kiểm soát của sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm và cũng như các sản phẩm cấu trúc khác, đồng thời tham gia xây dựng các nguyên tắc vận hành và phát triển giải pháp công nghệ hỗ trợ giao dịch.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ Vận hành và thực thi Sản phẩm

- Thực hiện các công việc hàng ngày để đảm bảo vận hành sản phẩm

- Thực hiện các báo cáo định kì theo quy định của cơ quan quản lý đối với sản phẩm hoặc theo yêu cầu kinh doanh.

2. Nhiệm vụ Xây dựng Sản phẩm

- Theo dõi và Cập nhật chính sách của công ty và quy định của cơ quan quản lý về sản phẩm.

- Hỗ trợ việc xây dựng và cập nhật định kì tài liệu chính sách sản phẩm và các quy trình liên quan đến vận hành sản phẩm.

3. Nhiệm vụ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Tham gia phát triển công cụ, giải pháp về hệ thống công nghệ hỗ trợ giao dịch và quản trị các sản phẩm cấu trúc

4. Các nhiệm vụ khác được giao từ trưởng bộ phận

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, Chứng khoán.

- Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS: 5.0 / TOEFL iBT: 53 / TOEIC: 450

2. Kinh Nghiệm:

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự Công ty Chứng khoán hoặc các Định chế tài chính; ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm giao dịch chứng khoán tối thiểu 1 năm

3. Năng lực, Kỹ Năng và kiến thức chuyên môn

- Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán Việt Nam

- Kiến thức về giao dịch/ hệ thống giao dịch đối với chứng khoán/ chứng khoán phái sinh

- Kiến thức cơ bản về Sản phẩm Chứng quyền

- Năng lực nhận diện các quy định và rủi ro pháp lý của sản phẩm

- Thái độ cẩn trọng, kỹ lưỡng khi thực thi các nhiệm vụ được giao.

- Ưu tiên ứng viên đã có Chứng chỉ hành nghề Chứng khoán.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 20/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 26/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 24/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 17/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.