Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm phân tích, xây dựng và quản trị hệ thống dữ liệu, hệ thống báo cáo của công ty

- Xây dựng các công cụ hỗ trợ việc xây dựng báo cáo và cung cấp báo cáo cho các bộ phận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống Datawarehouse, hệ thống báo cáo của công ty, cụ thể:

- Hiểu được cấu trúc dữ liệu từ source, cần thực hiện phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, làm nền tảng cho Data Engineer thực hiện tổ chức dữ liệu vào Datawarehouse, đảm bảo tính logic và nhất quán với dữ liệu đã có trong Datawarehouse.

- Xây dựng được các bộ rule check dữ liệu đầu vào dựa trên những yêu cầu nghiệp vụ và cài đặt từ hệ thống nhằm đảm bảo việc kiểm tra dữ liệu, làm sạch dữ liệu

- Xây dựng data dictionary nhằm ghi nhận các trường dữ liệu từ source, đảm bảo khoa học, logic và tính thống nhất của dữ liệu

2. Xây dựng và maintain các dataset, hướng dẫn các phòng ban liên quan sử dụng các dataset trong phân tích dữ liệu.

3. Xây dựng các data model và business model phục vụ cho các mục tiêu theo yêu cầu của ban lãnh đạo

4. Xây dựng và maintain các tài liệu codebook, tài liệu yêu cầu và tài liệu model đảm bảo các tài liệu up to date và được lưu trữ khoa học, bảo mật

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, khoa học dữ liệu hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành dịch vụ tài chính, xử lý, phân tích dữ liệu hoặc các lĩnh vực có liên quan

3. Kỹ năng

- Có kỹ năng thành thạo về thiết kế, tổ chức cơ sở dữ liệu của Datawarehouse theo mô hình chuẩn quốc tế

- Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và code cơ bản để xử lý các mô hình báo cáo (predictive models)

- Kỹ năng sử dụng các công cụ visualize để chuyển hóa dữ liệu thành graphics

- Có kỹ năng phân tích sắc bén, khả năng thu thập, tổ chức, phân tích và phổ biến lượng lớn thông tin một cách chi tiết và chính xác

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như Oracle Database, Microsoft SQL Server …

- Sử dụng thành thạo Excel, Power BI

- Có kinh nghiệm với các hệ thống như Tableau là một lợi thế

- Có chứng chỉ CFA, FRM là một lợi thế

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 7
 • Date posted: 13/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 19
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.