Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm triển khai và đảm bảo tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn về quản trị dữ liệu, chất lượng dữ liệu.

- Tổ chức và quản trị hoạt động nhập liệu, tham gia vào các dự án về mảng thu nhập, quản trị dữ liệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức quản trị dữ liệu

- Tham gia vận hành, cập nhật các nhóm dữ liệu định kỳ hàng ngày / tuần / tháng hoặc khi có yêu cầu theo quy trình có sẵn

- Duy trì và cải thiện tính đúng đắn, chính xác và kịp thời của các nhóm dữ liệu, tham gia xây dựng các rule kiểm soát lỗi dữ liệu bằng các công cụ jira, excel, tableau.

- Tham gia thu thập các nhóm dữ liệu mới khi có yêu cầu

- Tham gia xây mới và cải tiến các quy trình nhập liệu và quy trình quản trị dữ liệu

2. Quản trị đội ngũ nhập liệu

- Đảm nhiệm việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhập liệu, admin.

- Quản trị nguồn lực nhập liệu, đảm bảo yêu cầu về tốc độ và chất lượng nhập liệu hàng ngày

3. Hỗ trợ các công việc khác của team

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dữ liệu từ phòng ban nội bộ và khách hàng nếu có

- Tham gia các dự án phát triển sản phẩm của team

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

- Có kinh nghiệm làm việc trong mảng dữ liệu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Có hiểu biết về một trong các lĩnh vực như Kinh tế, tài chính, kế toán, chứng khoán, ngân hàng

- Có hiểu biết về quản trị cơ sở dữ liệu

3. Kỹ năng

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng SQL hoặc các hệ thống như JIRA, Tableau

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 7
 • Date posted: 13/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 19
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.