Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm triển khai phần mềm theo quy trình CI/CD

- Tham gia vào các dự án lớn nâng cấp toàn diện về hạ tầng và hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Triển khai phần mềm theo quy trình CI/CD   

- Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống CI/CD  

- Phối hợp với các team phát triển phần mềm xây dựng quy trình triển khai tự động phần mềm theo chuẩn mực tốt nhất (Best practice)   

- Tích hợp hệ thống CI/CD với các công cụ kiểm soát chất lượng phần mềm, tuân thủ chính sách an ninh thông tin 

- Vận hành đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, xử lý các sự cố phát sinh 

- Phối hợp các team nghiên cứu các công nghệ mới để hỗ trợ việc xây dựng hệ thống có khả năng chịu tải cao, mở rộng dễ dàng. 

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan 

2. Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm về DevOps hoặc Quản trị hệ thống.

3. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo Linux 

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình hệ thống Bash và Python 

- Có kinh nghiệm cài đặt, tunning các hệ thống trên linux là một lợi thế.  

4. Năng lực

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh 

- Có hiểu biết về Puppet/ Ansible, Jenkins, ElasticSearch, LogStash, Kibana là một lợi thế

- Có kinh nghiệm về AWS/ Azure/ GCP

Lợi thế:

- Đã từng triển khai các hệ thống có số lượng người dùng lớn, cần HA

- Có kiến thức về Microservice

- Có kinh nghiệm về Infrastructure as code với Terraform hoặc Pulumi

- Thành thạo về Docker, Docker Swarm, Kubernetes

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 7
 • Date posted: 13/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 19
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.