Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

VNDIRECT đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho vị trí Giám Đốc Chi nhánh các tỉnh Miền Bắc  & Miền Trung với những vai trò chính: định vị và phát triển thương hiệu, năng lực phục vụ khách hàng của VNDIRECT tại địa bàn chi nhánh phụ trách; đại diện công ty điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, giao dịch của chi nhánh đảm bảo phù hợp với chiến lược, định hướng của công ty; đại diện công ty thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng đi đến an tâm đầu tư và thịnh vượng tài chính bền vững.

VAI TRÒ CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Quản lý kinh doanh:

- Xây dựng, triển khai và giám sát hệ thống chiến lược, quản trị điều hành và kế hoạch kinh doanh hàng năm của chi nhánh;

- Lãnh đạo tổ chức thực thi kế hoạch chiến lược tại địa bàn chi nhánh theo mục tiêu đề ra;

- Hỗ trợ tuyển dụng và phát triển đội ngũ có đủ điều kiện về khung năng lực và hệ giá trị của VNDIRECT;

- Đồng hành cùng cộng đồng làm nghề tài chính đầu tư chuyên nghiệp tại địa bàn và chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh làm nghề cùng VNDIRECT;

- Thực hiện Quan hệ công chúng theo kế hoạch và nguyên tắc của công ty;

- Thực hiện Quan hệ khách hàng;

- Thực hiện Quan hệ các cơ quan chức năng.

2. Phát triển năng lực phục vụ khách hàng:

- Xây dựng các đơn vị SU (Service Units) được phê duyệt theo định hướng mục tiêu của VNDIRECT trong từng thời kỳ;

- Xây dựng đội ngũ hỗ trợ, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân sự tại địa phương.

3. Phát triển năng lực kinh doanh sản phẩm dịch vụ:

- Chủ động nắm bắt thị trường để xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, đối tượng khách hàng mục tiêu của công ty ở địa bàn;

- Đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm cho phù hợp với thị trường địa phương;

- Xây dựng năng lực tư vấn khách hàng và tư vấn đầu tư theo tháp tài sản tại VNDIRECT cho nhân sự chi nhánh;

- Xây dựng năng lực kinh doanh theo hành trình đầu tư tích sản của khách hàng tại VNDIRECT.

4. Kiểm soát chất lượng:

- Kiểm soát thực thi ngân sách hoạt động của chi nhánh hàng năm;

- Kiểm soát tuân thủ;

- Kiểm soát chất lượng tuyển dụng và rủi ro nhân sự.

5. Gắn kết đội ngũ với văn hóa kinh doanh và chuẩn mực nhận diện thương hiệu của VNDIRECT:

- Hoạt động văn hóa doanh nghiệp;

- Hoạt động trách nhiệm xã hội.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...

- Tiếng Anh: tương đương IELTS: 5.5/ TOEFL: 6.0/ TOEIC: 660.

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Có lý tưởng và kinh nghiệm làm nghề.

- Tối thiểu 05 năm làm việc ở các vị trí quản lý - lãnh đạo, ưu tiên trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.

3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng:

- Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ.

- Tầm nhìn và tư duy chiến lược.

4. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

(Tìm hiểu thêm tại website VNDIRECT).

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

- Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Quang Ninh
 • Required Skills: Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh, Branch Director
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.